Рекомендуем ознакомиться

'Изложение'
Аналитика вейвлетных преобразований сигналов определяются математической базой разложения сигналов, которая аналогична преобразованиям Фурье. Основно...полностью>>
'Документ'
Социология марксизма - это теория социаль­ного развития общества, созданная К. Марксом (1818 - 1883) и Ф. Энгельсом (1820 - 1895) в середине - второй...полностью>>
'Документ'
Образцы Удостоверения работника ОАО «ДРСК», Удостоверение по результатам проверки знаний правил промышленной безопасности по объектам, подконтрольным ...полностью>>
'Документ'
12 дней/11 ночейНью-Йорк – Филадельфия – Вашингтон – Орландо - Майами Даты заездов: 07.09.09, 05.10.09, 02.11.09, 16.11.09, 14.12.09, 02.01.10, 15.02....полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. AZƏrbaycanşÜnasliğIN (2)

  Документ
  Qloballaşma cəmiyyət həyatının bütün sahələrini, o cümlədən sosial-siyasi aspektini əhatə edən çoxsəpkili prosesdir. O milli sosial-iqtisadi qurumları vahid dünya iqtisadi və ictimai sistemi ilə qarşılıqlı surətdə bağlayan ümumdünya hadisəsidir.
 2. QƏDİm azərbaycan diyari

  Документ
  Kitabın nəşrində göstərdiyi köməyə görə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının prezidenti Elxan Süleymanova, Azərbaycan Respublikası Qəsəbə Bələdiyyələri Assosiasiyasına minnətdarlığımızı bildiririk
 3. AZƏrbaycanşÜnasliğIN (1)

  Документ
  filologiya elmləri doktoru, professor Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru kimya elmləri doktoru, professor Bakı
 4. Rbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ

  Документ
  Üzeyir Hacıbəyli: Biblioqrafiya /Tərtib edənlər: R.Orucəliyeva, H.Haşımova və başq.; Elmi red. və ön sözün müəl.: Z. Səfərova; İxt. red. və burax. məsul: K.
 5. L naziRLİYİ baki slavyan respublikasi

  Документ
  Təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütün Türk dünyasının möhtəşəm və əzəmətli tarixini yaşadan, onu bu günümüzə qovuşduran ulu sənət nümunələrindən biri həm də birincisi “Kitabi-Dədə Qorqud” eposudur.
 6. İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ (1)

  Документ
  27. Грузия намерена экспортировать азербайджанский газ в Румынию (А лоббируемый Россией проект Nord Stream столкнулся с новыми сложностями). Зеркало, 10.
 7. İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ (2)

  Документ
  İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun (İİETİ) 2011-ci il üçün təsdiq olunmuş iş planına müvafiq olaraq, İnstitutda 2011-ci ilin I rübü ərzində “Azərbaycanın dövri mətbuatında və Rusiya jurnallarında
 8. İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ (3)

  Документ
  4. Azərbaycan-koreya iqtisadi əməkdaşliq Komissiyasinin 3-cü iclası basa çatib (Növbəti iclas 2010-cu ilin ikinci yarısında Bakıda keçiriləcək). Kaspi, 16.
 9. Kİtabxana-biBLİoqrafiya təSNİfati (Kütləvi kitabxanalar üçün qısaldılmış variantı). Bakı, 2007. s

  Документ
  Sözügedən vəsaitin tərtib olunmasında və tərcüməsində Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi və C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının kollektivi fəal iştirak etmişlər.
 10. Online Catalogue as on 28/01/2008

  Документ
  Tips for examinees for appearing in competitive entrance examinations for admission to courses in universities/institution of higher learning in the saarc countries
 11. О личности и трудах ибрахима рахимизаде

  Литература
  Османская историческая литература как одна из отраслей всей турецкой литературы достигает своего расцвета в XVI-XVII веках (107, с. 248; 42, с. 150). Об этом свидетельствуют созданные в этот период многочисленные исторические труды,
 12. 70-летнему юбилею

  Книга
  В книге рассматриваются взаимоотношения восточ­ной и западной культур и образов мысли, а также осо­бен­ности их проявления в романтической поэзии. В частности, речь идет о творчестве представителей арабской эмигрант­ской лите­ра­ту­ры XIX-XX вв.
 13. Библиотека филолога и. Р. Гальперин очерки по стилистике английского языка (1)

  Документ
  Предмет и содержание стилистики, как раздела науки о языке, до сих пор точно не определены. Поэтому в понятие «стилистика» вкладывается разное содержание.
 14. Библиотека филолога и. Р. Гальперин очерки по стилистике английского языка (2)

  Документ
  Предмет и содержание стилистики, как раздела науки о языке, до сих пор точно не определены. Поэтому в понятие «стилистика» вкладывается разное содержание.
 15. Etos, conferencias, talleres, seminarios y toda manifestación que pueda agregar algo a la permanente búsqueda que tiene el hombre de conocer su origen y destino

  Документ
  Al iniciar la construcción de este libro invocamos la ayuda de los Maestros Ascendidos para que nos inspiren a transmitir las enseñanzas y experiencias de muchos años de transitar por los caminos del espiritualismo, del rosacrusismo,
Страницы:

1