Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Приветственное слово участникам от организаторов конференции директора Железнодорожного издательства «Подвижной состав» Сычева В. А. Ознакомление с п...полностью>>
'Документ'
по повышению эффективности организации коммунального комплекса и по реконструкции системы коммунальной инфраструктуры МП «ЖКХ» Теучежского района на ...полностью>>
'Методичні рекомендації'
1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми нормативної навчальної дисципліни "Маркетинг&qu...полностью>>
'Программа'
Учебная программа «Маркетинговые коммуникации» составлена на основе типовой учебной программы «Маркетинговые коммуникации» для специальности 1- 26 02 ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. 4 Дитяча терапевтична стоматологія

  Документ
  На прийом до стоматолога привели 7-річнрго хлопчика у якого на горбках перших великих кутніх зубів виявлені гладкі ,крейдяні плями,що не забарвлюються метиленовим синім.
 2. Я україни міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет медичний інститут «актуальні питання теоретичної медицини» (2)

  Документ
  «Якісна та кількісна оцінка порушень серцевого ритму за даними холтерівського моніторування у хворих з ішемічною хворобою серця і її функціональним класом хронічної серцевої недостатності і її прогностичне значення».
 3. Закон України «Про ліцензування певних видів діяльності»

  Закон
  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів,які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарськоїдіяльності» від 4 липня 2001 р.
 4. Відповідно до п. 4 Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13. 06

  Документ
  Відповідно до п.4 Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.
 5. Критерії (умови) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів київ – 2007 зміст

  Документ
  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я" (із змінами);
 6. Міністерство охорони здоров'я україни нака з (11)

  Документ
  На виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Академії медичних наук України від 11.09.03 №423/59 та з метою покращання надання стоматологічної допомоги дитячому населенню в Україні
 7. Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ

  Документ
  гінекології і перинатології Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського Сойку Вячеславу Васильовичу доцента кафедри психіатрії, наркології, психотерапії, загальної та медичної психології Ткачовій Наталі Юріївні
 8. Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік

  Документ
  Наукова діяльність Ужгородського національного університету була спрямована на виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт по пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки (за рахунок бюджетних асигнувань, по програмам міжнародного
 9. Міністерство охорони здоров'я україни (10)

  Документ
  Випуск 78 "Охорона здоров'я" Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП) працівників розроблено з урахуванням змін державних стандартів щодо класифікації професій та чинної номенклатури посад медичних працівників
 10. Кваліфікаційні характеристики керівники генеральний директор (директор, головний лікар) лікувально-профілактичного закладу

  Документ
  ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво лікувально-профілактичним закладом відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров'я.
 11. Міністерство охорони здоров'я україни наказ n 117 від

  Документ
  Випуск 78 "Охорона здоров'я" Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП) працівників розроблено з урахуванням змін державних стандартів щодо класифікації професій та чинної номенклатури посад медичних працівників
 12. Календарний план циклів спеціалізації, передатестаційних циклів, циклів тематичного удосконалення лікарів

  Диплом
  Навчання лікарів в Харківській медичній академії післядипломної освіти проводиться в інтернатурі, циклах вторинної спеціалізації, тематичного удосконалення, інформації та стажування , передатестаційних циклах.
 13. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет

  Документ
  Європейська комісія ставить за мету сприяти міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програму обміну студентами визначено як вагомий елемент такої міжуніверситетської
 14. Календарний план циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів І провізорів

  Диплом
  Факультет післядипломної освіти Львівського національного медичного університету iменi Данила Галицького проводить спецiалiзацiю та підвищення квалiфiкацiї лiкарiв i провiзорiв.
 15. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (1)

  Документ
  До збірника ввійшли тези доповідей навчально-методичної конференції, в яких висвітлюються проблеми, досвід та результати впровадження в навчальний процес інноваційних методик навчання.
Страницы:

1