Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
2.3. Выдача наличных денежных средств с текущего счета клиента, поступивших на его счет безналичным путем с вклада Клиента в Банке, если первоначально...полностью>>
'Доклад'
Работа А.Г. Габричевского « К поэтике “Западно-восточного дивана” Гёте», которая станет здесь предметом разбора, была написана в 1922 – 1923 и озвуче...полностью>>
'Документ'
Работа Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 35» в 2007-2008 учебном году была направлена на реализаци...полностью>>
'Литература'
Расположи в логической последовательности элементы композиции сказки: концовка, развитие действия, волшебство, спасение, присказка, вмешательство «тем...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. 10 клас з українською мовою навчання

  Документ
  М. 1573 очікується 0,00% 1573 3 Всього Англійська мова (9-й рік) 1 94 0 0,00% 1 94   Англійська мова ( -й рік) (укр.+ рос.) С НЕ ЗАПЛАНОВАНО 5 31     5 31   П НЕ ЗАПЛАНОВАНО 49     49 4 Всього Англійська мова ( -й рік) 5 80 0 0,00%
 2. 10 клас (2)

  Документ
  На текстуальне вивчення літературних творів, розгляд біографічних відомостей про письменників і огляди періодів (явищ) літературного процесу – 75 год.
 3. 10 клас (1)

  Документ
  Розквіт реалістичної літератури, його зв'язок із розвитком природничих наук. Майстри соціальної прози: Стендаль, О.Бальзак, Г.Флобер, Ч.Діккенс, Генрі Джеймс, Ф.
 4. Клас: 8, 10 класи

  Документ
  Тема: Оксиди. Оксиди неметалічних елементів. Вода, як найважливіший оксид на Землі та середовище існування організмів типу Кишковопорожнині, їх різноманітність та роль в природі і житті людини.
 5. 10 клас Академічний рівень (1)

  Документ
  Створення власних висловлювань. Бесіда (діалог) як форма спілкування. 8. Орфоепічні норми вимови. Вимова голосних звуків. Написання слів із ненаголошеними голосними.
 6. 10 клас Академічний рівень (2)

  Документ
  Українська література в контексті розвитку суспільства 2 пол. 20 ст. Українська література у світовому контексті, її своєрідність на загальноєвропейському тлі.
 7. 10 клас (профільний рівень) І семестр

  Урок
  Основні функції мови: комунікативна, мислетворча, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Причини звуження функцій мови.
 8. Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів (1)

  Документ
  Програми підготували: Я і Україна – Трикоз С.В., Географія – Липа В.О., Одинченко Л.К., Природознавство – Блеч Г.О., Основи здоров»я – Вдовіченко І.В.
 9. Одне з найважливіших завдань 2010/2011 навчального року впровадження нового змісту освіти в 10 класі старшої школи

  Документ
  Одне з найважливіших завдань 2010/2011 навчального року - впровадження нового змісту освіти в 10 класі старшої школи. Предметом художньо-естетичного циклу, що вивчатиметься учнями 10 класу всіх профілів і напрямів, є художня культура.
 10. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором українська художня культура для учнів сліпих та зі зниженим зором

  Документ
  Навчання сліпих і дітей зі зниженим зором в 5-10 класах здійснюється за адаптованими програмами загальноосвітніх навчальних закладів, зміст яких відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної середньої освіти.
 11. Програми з читання для 5 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей

  Документ
  Програми з читання підготувала Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки АПН України.
 12. Рекомендації Секції вчителів, що викладають трудове навчання в 5-9 класах та технології в 10 класах загальноосвітніх шкіл Золочівського району 03. 09. 2010

  Документ
  Загальні відомості про художньо-конструкторську діяльність: міні маркетингове дослідження (анкетування), використання біоформ та методу фантазування під час створення виробу.
 13. Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів (2)

  Документ
  Професійно–трудове навчання в спеціальній школі для розумово відсталих дітей спрямоване на забезпечення підготовки учнів до самостійного виконання різних видів робіт, в умовах державних і приватних підприємствах та у власному побуті.
 14. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (1)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової
 15. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (2)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової
Страницы:

1