Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В данных рекомендациях освещаются вопросы подготовки и технического оформления дипломного проекта, выполняемого студентами выпускного курса. Даются р...полностью>>
'Документ'
1. Дегустационная комиссия по алкогольной продукции (далее - Дегустационная комиссия) осуществляет проведение органолептической оценки качества импор...полностью>>
'Заседание'
15. 30. – 16. 00. К. Ю. Рогов. Первый панегирический цикл в русской культуре нового времени (К вопросу о функции киево-могилянского барокко в московск...полностью>>
'Документ'
Відповідно до Земельного, Лісового, Водного кодексів України, Кодексу України про надра, Закону України „Про оренду землі”, керуючись Законом України...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. “Структурно-динамічний аналіз статистичних показників діяльності будівельного підприємства.”

  Документ
  Актуальність теми. Протягом багатьох десятків років у нашій країні, в умовах високої монополізації виробників, регулятором виробництва був не реальний попит, а - виробництво й адміністративно-командний механізм розподілу, що регулювали
 2. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 3. Тратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності

  Документ
  Внаслідок складності і рухливості ділового середовища збільшується кількість змін, які необхідно провести підприємствам. Також підвищуються вимоги до якості змін – вони мають здійснюватися швидше, результативніше, з меншою кількістю
 4. Імовірнісне моделювання структури виробничої програми підприємства водопостачання володимир Полуянов

  Документ
  Запропоновано прогнозування структури виробничої програми підприємства з використанням імовірнісних методів. Оскільки вихідною базою для такого розрахунку є тільки внутрішня інформація підприємства, істотно скорочуються витрати на
 5. Тема Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення 3

  Документ
  7.12. Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства 89
 6. Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди І передавальні пристрої

  Документ
  Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди і передавальні пристрої.
 7. М міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет На правах рукопису омецінська ірина ярославівна

  Документ
  Актуальність теми дослідження. В процесі господарської діяльності підприємств активізуються їхні економічні взаємовідносини з іншими суб’єктами ринку, в тому числі фізичними особами та державними органами, які зумовлюють виникнення зобов’язань.
 8. 1 Сутність та значення конкурентних переваг для підвищення конкурентоспроможності підприємства

  Документ
  Актуальність теми. Необхідність стабілізації й розвитку м’ясної промисловості, насиченість ринку вітчизняними та імпортними товарами, вступ України до СОТ, а також підвищення вимог споживача до якості і безпеки м’ясної продукції посилюють
 9. Методика аналізу фінансового стану підприємства. Загальний аналіз фінансового стану підприємства (1)

  Документ
  В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб) ,які зацікавленні в результатах його функціонування.
 10. Методика аналізу фінансового стану підприємства. Загальний аналіз фінансового стану підприємства (2)

  Документ
  В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб) ,які зацікавленні в результатах його функціонування.
 11. Програма планово-економічної практики для студентів III курса за фахом 0500107 "економіка підприємства" Затверджено на засіданні кафедри

  Документ
  Робоча програма планово-економічної практики для студентів за фахом 6.0500107 “Економіка підприємства” / Укл.В.В.Краснова, М.М.Комісова І.О. Ахновська, А.
 12. Методика кредитного аналізу підприємства-позичальника. Визначення ціни кредиту

  Диплом
  Розвиток і поглиблення інтеграції України у світове господарство ґрунтується перш за все на тих об'єктивних умовах, які притаманні нашій країні. До них насамперед належить природничо-ресурсний, економічний та науково-технічний потенціали,
 13. “Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами”

  Документ
  Сучасний господарський механізм діяльності підприємств передбачає різке розширення границь самостійності, переклад їх на повний госпрозрахунок і самофінансування, підвищення відповідальності за кінцеві результати, виконання зобов'язань
 14. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 15. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.
Страницы:

1