Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
б) заготовить неконцентрированные корма на период зимовки скота 2010 – 2011 годов в объеме не менее 30 центнеров кормовых единиц в расчете на одну усл...полностью>>
'Документ'
граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - участников подпрограммы «Выполнение государственных обяз...полностью>>
'Документ'
Интеллектуальная игра “Что? Где? Когда?” проводится в рамках предметной декады между командой знатоков 10-11-х классов. За 2-3 недели всем классам об...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « 20 » мая 2010 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.145.02 при Московском государственном университете инженерн...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. “Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами”

  Документ
  Сучасний господарський механізм діяльності підприємств передбачає різке розширення границь самостійності, переклад їх на повний госпрозрахунок і самофінансування, підвищення відповідальності за кінцеві результати, виконання зобов'язань
 2. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (1)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 29 листопада 2010 року N 530
 3. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (3)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 29 листопада 2010 року N 530
 4. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (6)

  Документ
  Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, згармонізованих із міжнародними.
 5. Наказ Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року n 281/171/578/155 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Наказ Міністерства палива та енергетики України,Міністерства економіки України,Міністерства транспорту та зв'язку України,Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 20 травня 2008 року N 281/171/578/155
 6. Аналіз економічного І соціального розвитку за попередній період динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

  Документ
  Місто Миколаїв - багатофункціональний великий адміністративний, науковий, економічний, організуючий і культурний центр України, який посідає 9 місце серед обласних центрів за чисельністю населення в Україні.
 7. План Суть стійкості роботи огд. Норми проектування інженерно технічних заходів цо. Прогнозування І оцінка можливої обстановки на огд

  Лекція
  Так в наслідок землетрусу у Вірменії 7 грудня 1988 року (сила землетрусі складала 9-10 балів) - загинуло 25 тис. чоловік, зруйновано біля 3 тис. виробничих споруд, 54 тис.
 8. План І. Розвиток організаційних структур та сучасні аспекти управління підприємством 3 1 Еволюція структур управління підприємством 3

  Документ
  У числі внутрішніх чинників, що впливають на ефективність функціонування підприємства, як відмічає ряд вітчизняних і зарубіжних економістів, сьогодні на перший план висуваються персонал і організаційна структура управління, що знаходиться
 9. План роботи Проект Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим на перше півріччя 2012 року №№

  Документ
  Організувати роботу ДПІ щодо забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів, виконання доведених завдань із забезпечення збору платежів до бюджетів та інших завдань,
 10. Ормування аграрного сектору національної економіки чимала роль відводиться поглибленню на ринкових засадах відносин між промисловістю та сільським господарством

  Документ
  У процесі реформування аграрного сектору національної економіки чимала роль відводиться поглибленню на ринкових засадах відносин між промисловістю та сільським господарством.
 11. Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на основі та на виконання цього кодекс

  Кодекс
  1. Законодавство України з питань державної митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода на
 12. Національний університет водного господарства та природокористування В. П. Окорський Основи менеджменту Навчальний посібник Рівне 2009

  Документ
  У навчальному посібнику комплексно і системно висвітлено теоретичні питання ролі організації, як об’єкта управління, розкрито сутність, етапи розвитку, функції і методи, технологію менеджменту; управлінські рішення та підходи до їх
 13. Конспект лекцій для напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка» для підготовки магістрів за спеціальністю: 03050301 «міжнародна економіка» (1)

  Конспект
  Виникнення цивільної оборони, як системи, відбулося у 1931 р. З ініціативи декількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував у Парижу «Асоціацію Женевських зон» – «зон безпеки» для створення за допомогою
 14. Конспект лекцій для напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка» для підготовки магістрів за спеціальністю: 03050301 «міжнародна економіка» (3)

  Конспект
  Виникнення цивільної оборони, як системи, відбулося у 1931 р. З ініціативи декількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував у Парижу «Асоціацію Женевських зон» – «зон безпеки» для створення за допомогою
 15. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україни (1)

  Документ
  Доповнення до розділів 3 та 4 затверджені та введенні в дію з 1 січня 2001 року наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики Українивід 24 жовтня 2 р.
Страницы:

1