Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится 11 ноября 2009 года в 12 часов на заседании диссертационного совета Д.850.007.02 в Московском городском педагогическом университете ...полностью>>
'Методичні рекомендації'
У 2011/2012 н.р. робочі навчальні плани для початкової школи складаються за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Механизм воздействия кредитно-денежной политики на достижение полной занятости, стабильности и на внешнеэкономическую деятельность. Кейнсианский и не...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Құрметті әріптестер!

  Документ
  Ағымдағы 2011 жыл Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы аясында өтуде. Осы айрықша мәні бар күн барлық ел үшін негізгі бағдар болып қалыптасты.
 2. Құрметті әріптестер! Баршаңызды бүгінгі конференцияның ашылуымен құттықтаймын. Конференцияға қатысушыларға нәтижелі жұмыс және творчестволық табыс тілеймін

  Документ
  Осы мезгілде Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұлғасының даралығы мен көрегендігі Президент институтымен ұштасып, Қазақ мемлекеттігін қалыптастыру тірегіне айналды.
 3. Қайырлы күн, кұрметті әріптестер! Кезекті кеңейтілген алқа мәжілісінің жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер!

  Документ
  Бүгінгі алқа мәжілістің жұмысына Агенттіктің және Ақпараттық Есептеу Орталығының басшыларымен, орталық аппараттың және жергілікті департаменттердің басшылары қатысып отыр.
 4. Құрметті активке қатысушылар!

  Документ
  (слайд № 1) Әрбір елдің тарихи даму жолында, өсіп-өркендеу жолында талай сынақты кезеңдер болатыны белгілі. Бүгінгі күні әлем елдерін алаңдатқан дағдарыстың біздің елімізге де әсерін тигізіп отыр.
 5. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (1)

  Документ
  Саяси институттар жүйесіндегі БАҚ: теория және практика: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2010.
 6. Руководитель программы по защите прав детей юнисеф в рк система охраны детства региональные перспективы

  Документ
  Роль специализированного суда по делам несовершеннолетних в вопросах защиты прав и интересов детей. взаимодействие органов ювенальной юстиции – важный фактор в воспитании несовершеннолетних детей
 7. Доклад Министра экономического развития и торговли

  Доклад
  Кәрім Қажымқанұлы, сіздің тапсырмаңызға сәйкес 2020 жылдарға дейінгі Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарының негізгі бағыттарымен тығыз байланысты Мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру Картасы дайындалды.
 8. ҚР Қм ск-нің мәжілісіне баяндамасы

  Документ
  Біздің жұмысымыздың нәтижесі қазір әлемдегі орын алған жағдайларға тікелей тәуелді екендігін ескерсек, бекітілген Жоспарды орындаудың оңайға түспегендігін мойындауымыз керек.
 9. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті «болашақ»

  Документ
  «Болашақ» президенттік білім беру бағдарламасы аясында оқытушылар біліктілігінің артуы / Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция. - Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті редакциялық баспа бөлімі, 2011ж.
 10. Кодекс жобасы жалпы және арнайы бөлімнен тұрады

  Кодекс
  «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі жобасының, «Кеден одағының кеден кодексі туралы шартты ратификациялау туралы» Заң жобасының,
 11. ӘË-ÔÀÐÀÁÈ ÀÒÛÍÄÀҒÛ ҚÀÇÀҚ ҰËÒÒÛҚ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒI (2)

  Документ
  бейбітшілік пен татулыққа ынтымақ пен берекеге толы болсын! Жаңа - 2011 жыл құтты болып, жаңа бастамаларыңыз бен еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға жылдың жақсылығын,
 12. Концепция правовой политики республики казахстан на 2010-2020 годы и перспективы развития судебной системы астана-2009

  Документ
  Абдрасулов Е.Б., заведующий Отделом стратегических разработок и анализа Аппарата Верховного суда Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор;
 13. Министерство образования и науки Республики Казахстан Таразский государственный педагогический институт Уважаемые коллеги!

  Документ
  Секция 1. История (отечественная, общая), философия, политология, социология, религиоведение, культурология, этнокультурология, правоведение, экономика.
 14. Информационный Бюллетень Выпуск №12 /декабрь/ 2003 г

  Информационный бюллетень
  Б‰гінгі тањда Ќазаќстан тєуелсіздік пен демократиялыќ даму, єрбір ќазаќстандыќ пен олардыњ болашаѓына ќамќорлыќ жасау жолына ныќ т±рды. Жања заман талаптарына сай елімізде білім мен ѓылым да ќарќынды даму ‰стінде.
 15. Комитет науки институт истории и этнологии им ч. ч валиханова Информационное письмо Уважаемые коллеги!

  Документ
  9 декабря 2011 г. в 10 ºº час. в Университете имени Д.А. Кунаева проводится Круглый стол на тему: «Трансформация развития Казахстана за 20 лет независимости», посвященной 100-летию видного государственного и общественного деятеля Д.
Страницы:

1