Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Аббадон. (Аввадон). Аббадона, Аваддон? Аполлион, Апполион. Архидьявол, согласно Ф. Баррету. Ангел Бездны, могущественный демон смерти и разрушения, в...полностью>>
'Урок'
Уметь давать сопоставительную характеристику. Показать через сопоставление Герасима с другими героями его нравственное превосходство. Уметь выразител...полностью>>
'Документ'
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управ...полностью>>
'Информационный бюллетень'
Премьер-министр РФ Владимир Путин призывает региональные и муниципальные власти «грести синхронно» для достижения общего результата. «Мы должны научит...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Ань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності

  Документ
  Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні
 2. О.І. Степанюк Про затвердження Концепції створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг (цнап) в місті Тернополі

  Документ
  З метою створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг в місті Тернополі, оптимізації процедур отримання адміністративних послуг, усунення адміністративних та організаційних перешкод при наданні адміністративних
 3. Сутність та функції грошей походження грошей. Роль держави у творенні грошей

  Документ
  РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ1.1. ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТВОРЕННІ ГРОШЕЙГроші - одне з найдавніших явищ у житті суспільства - відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку.
 4. Міністерство внутрішніх справ України (3)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Українське державотворення переживає етап радикальних змін. Україна претендує на визнання її іншими державами світу цивілізованою країною, яка йде шляхом встановлення пріоритетності прав людини і верховенства закону.
 5. Донецька філія Центру гуманітарної освіти Національної академії наук України Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка Лабораторія підручників Українського культурологічного центру проблеми сучасного підручника середньої І вищої школи збірник наукових праць

  Документ
  Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. Зб. наук. праць. Випуск 3. / Упорядкування і наукова редакція: В.В.Оліфіренко, В.С.Білецький. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005.
 6. Інформаційний вісник (7)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (32) 2009 / [редкол. : Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва».
 7. 1. 3 Гуманізація освіти

  Документ
  Посібник підготовлений на допомогу вчителям математики та студентам фізико-математичного факультету для удосконалення професійної діяльності вчителя шляхом самоосвіти, зокрема вчителя математики.
 8. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 9. Навчальна програма " Медіаосвіта (медіаграмотність)" (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних І науково-педагогічних працівників) Київ 2011

  Документ
  Волошенюк О.В., Мороз В. (Тема 11. Нові медіа у світлі сучасних процесів в журналістиці), Кульчинська Л. (Тема 10. Теорії впливу медіа), Почепцов Г.Г.
 10. Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2008 рік Харків 2009

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2008 р. / Харк. держ. наук б-ка ім.
 11. Проект навчальної програми «Медіаосвіта (медіаграмотність)»

  Документ
  Робоча група з медіаграмотності схвалила проект навчальної програми «Медіаосвіта (медіаграмотність)» для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, розроблений Міністерством освіти і науки,
 12. Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (2)

  Документ
  Концевич В.Г. Строение персонального компьютера: Учебное пособие. Ч.8. Внутренний интерфейс персонального компьютера/ В.Г.Концевич, М.В.Концевич.- Сумы: СумГУ, 2008.
 13. Зміст (40)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ЯК РІЗНОВИД ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ: ВИЗНАЧЕННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА СИСТЕМА ЗОВНІШНІХ ФОРМ ПРОЯВУ 80
 14. Древня та докиївська Україна

  Документ
  Україна довгий час була лише частиною російської імперії, власне – її колонією. До неї вона була остаточно приєднана завдяки війні 1709, яку – хоч і в союзі зі Шве­цією, ми тоді програли, так і не приклавши всіх можливих зусиль для перемоги.
 15. Пособие подготовлено в сответствии с учебной программой дисциплины. Его особенностью является то, что в нем освещаются новые моменты конституционно-правовой теории и практики государств мира. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов

  Документ
  В.Ф. Погорілко – чл. кор. АПрНУкраїни, д.ю.н., проф., завідувач відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім.