Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Тематика курсового проекта связана с разработкой проекта строительства или реконструкции цеха или участка по производству хлебобулочных, кондитерских ...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Додаток 1. Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки …… 18 Додаток 2. Акт про випробування нагнітальних ліній бурових насосів.… 20 Додаток...полностью>>
'Документ'
Сложно сказать точно, когда впервые возникла простая идея, заключающаяся в том, что вместо моделирования сложного объекта в уже готовом виде следует з...полностью>>
'Документ'
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоно...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Феномен самозванства в російській історії

  Документ
  “Самозванство” – поняття, яке визначає, передусім, дії конкретної людини, яка вирішила оголосити себе царем чи месією, а також фактори, що визначали поведінку самозванця, доки він не отримав підтримку народу.
 2. Методичні рекомендації з підготовки курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт з історії Росії / за ред д.І. н., проф.

  Методичні рекомендації
  Ляпіна О. В. Методичні рекомендації з підготовки курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт з історії Росії / за ред. д.і.н., проф. В. М.
 3. І. О. Помазан історія зарубіжної літератури

  Документ
  Історія зарубіжної літератури ХХ століття : підруч. для студ. ф-ту «Референт-перекладач» / І. О. Помазан ; Нар. укр. акад., [каф. українознав.]. – Х. : Вид-во НУА, 2010.
 4. Євген гуцало ментальність орди

  Книга
  Публіцистика [Книга аналітичних роздумів відомого українського письменника про корені російської експансіоністської політики, погляди в минуле і сучасне.
 5. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "україна" (2)

  Документ
  Посібник створений з урахуванням досвіду щодо подібних вітчизняних ви­дань, а також власного напрацювання автора при викладанні навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах.
 6. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень

  Документ
  Розбудова незалежної держави України, перехід до демократичних форм організації суспільного життя вимагає вирішення низки проблем, серед яких — створення міцного юридичного підґрунтя громадянського суспільства і правової держави з
 7. І. культура: поняття, теорії, підходи

  Документ
  Слово культура латинського походження: culturа (суміжно – cultivo) означає догляд, оброблення, обробка. (У деяких богословських концепціях культури це слово виводиться від латин.
 8. Н-ту серія філол. 2004. Вип. 33. Ч. С. 121-128 visnyk LVIV univ. Ser. Philol. 2004. №33. Part P. 121-128 автор текст читач

  Документ
  Проаналізовано головні проблеми сучасної літературно-теоретичної думки. Зокрема зосереджено увагу на еклектичному та фраґментарному характері теперішнього літературно-теоретичного дискурсу, який легко підлягає різним трансформаціям та модифікаціям.
 9. Добрий конвой. Коли я попрсив, щоб принесли теплої води (у мене хронічно хворе горло), солдат подав солодкого завареного чаю (з караулу)

  Документ
  Вперше в житі я їхав у етапному вагоні, і мені для першого разу трапивсядобрий конвой. Коли я попрсив, щоб принесли теплої води (у мене хронічно хворе горло), солдат подав солодкого завареного чаю (з караулу).
 10. Основы Родового Ведания Русов и Славян Москва 2009 © Влх. Велеслав, 2009 Вашему вниманию представляется новая книга (1)

  Книга
  Вашему вниманию представляется новая книга волхва Велеслава, выход в свет которой приурочен к 10-летию Русско-Славянской Родноверческой Общины «Родолюбие» (основ.
 11. Основы Родового Ведания Русов и Славян Москва 2009 © Влх. Велеслав, 2009 Вашему вниманию представляется новая книга (2)

  Книга
  Вашему вниманию представляется новая книга волхва Велеслава, выход в свет которой приурочен к 10-летию Русско-Славянской Родноверческой Общины «Родолюбие» (основ.
Страницы:

1