Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Конкурс – специальная программа организатора по поощрению тех посетителей портала «Бухгалтерия Онлайн», которые продемонстрируют наибольшую профессио...полностью>>
'Документ'
«Про затвердження Правил розміщення та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової діяльності та доступу до мережі Intern...полностью>>
'Книга'
выявляются ограничения, накладываемые на этот процесс особыми экономико-географическими условиями России, выстраивается концепция разумного взаимодей...полностью>>
'Публичный отчет'
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумага...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Учбовий посiбник репортера

  Документ
  Не iснує єдиного способу, як стати хорошим журналiстом. Дехто з неповною економiчною освiтою або зовсiм її не маючи, стають прекрасними репортерами чи редакторами, тодi як iншим, якi впродовж кiлькох рокiв вивчали галузь, не вистачає
 2. 1. нормативні дані з дисципліни

  Документ
  Явтушенко В.М. “ ” 010 р. Затверджено на засіданні кафедри українознавства Протокол № 15 від «30» червня 010 р. «Узгоджено» Зав.
 3. Я україни дніпропетровська державна медична академія кафедра медицини катастроф та військової медицини “безпека життєдіяльності”

  Документ
  Програма елективного курсу "Безпека життєдіяльності" для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.
 4. Типологія документа допущено Міністерством культури І мистецтв України як навчальний посібник для студентів інститутів культури Київ Книжкова палата України 1998

  Документ
  Рецензенти: Кулешов Сергій Георгійович, зав. відділу документознавства Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства,
 5. Мені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович,О. В. Кубай бібліографічний опис Загальні вимоги та правила складання Навчальний посібник Рівне, 2010

  Документ
  Methodology of writing and registration of list of literary sources is resulted at registration of the advanced studies. For students-magistrantiv IEHU
 6. З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності дсту гост 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"

  Документ
  З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
 7. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 8. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет

  Документ
  Європейська комісія ставить за мету сприяти міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програму обміну студентами визначено як вагомий елемент такої міжуніверситетської
 9. До програми входять модулі, складені на основі дисциплін: Політична економія > Мікроекономіка

  Документ
  Фахівці освітньо–кваліфікаційного рівня „магістр” повинні мати високий рівень підготовки для виконання функцій економістів, менеджерів на підприємствах, в організаціях та установах.
 10. Розділ загальна характеристика спеціальності 6

  Документ
  Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 11. Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет г. Швецова-Водка

  Документ
  Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне : РДГУ, 2 .
 12. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 13. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 14. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 15. Робоча навчальна програма з дисципліни «Кримінальний процес» для курсантів 3-курсу факультетів кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, слідчо-криміналістичного та безпеки дорожнього руху Напрям підготовки 6030401 Право

  Документ
  Система оцінки знань курсантів 3 курсу факультетів кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, слідчо-криміналістичного та безпеки дорожнього руху за окремими модульними контролями…… ……….
Страницы:

1