Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Целью обучения является практическое овладение современным испанским литературным языком, а также получение необходимых теоретических знаний о его фо...полностью>>
'Документ'
Центр русского языка и культуры Санкт-петербургского государственного университета с момента его образования в 1990 г. является одним из крупнейших р...полностью>>
'Реферат'
Пособие содержит требования к подготовке и защите реферата как одной из форм экспертизы профессиональной компетентности педагогических и руководящих р...полностью>>
'Сочинение'
О войнах много говорят, много пишут, показывают и вспоминают, в общем, уделяют значительное внимание. В истории войн Великая Отечественная занимает о...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Управління якістю (4)

  Документ
  „Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання”
 2. Управління якістю (11)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування
 3. Управління якістю (1)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)” (далі −
 4. Управління якістю (12)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків” (далі − адміністративна послуга).
 5. Управління якістю (5)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість” (далі − адміністративна послуга).
 6. Управління якістю (7)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта” (далі
 7. Управління якістю (3)

  Книга
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій” (далі – адміністративна послуга).
 8. Управління якістю (2)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані
 9. Управління якістю (9)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Надання повідомлення про взяття на облік органом ДПС рахунка, відкритого платнику податків у фінансовій
 10. Управління якістю (6)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малогопідприємництва − юридичною особою” (далі
 11. Управління якістю (10)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків” (далі − адміністративна послуга).
 12. Управління якістю (8)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Реєстрація довідки про відсутність у суб’єктів підприємницької діяльності за межами України валютних цінностей
 13. Управління якістю Управління персоналом Ред. 1

  Документ
  Дана методика процесу «Управління персоналом» визначає порядок прийняття на службу в Одеську міську раду посадових осіб шляхом конкурсного відбору та з кадрового резерву відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого
 14. Конспект лекцій з курсу «управління якістю»

  Конспект
  Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності відносяться: управління якістю, управління фінансами, управління персоналом, управління проектами,
 15. Iso в 2000 державний стандарт україни системи управління якістю вимоги

  Державний стандарт
  ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним інститутом метрології вимірювальних і управляючих систем (ДНДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації "Управління якістю і забезпечення якості» (ТК 93)
Страницы:

1