Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Россия – уникальная страна, родина великих и талантливых людей. Славится она своей многовековой историей и богатой культурой. Почти три века назад в ...полностью>>
'Методические указания'
Информационные ресурсы и технологии в менеджменте. Методические указания по выполнению реферата (эссе) для магистрантов I курса направления 521500 (0...полностью>>
'Доклад'
Положения настоящего стандарта распространяются на морковь разновидностей (культурных сортов) Daucus carota L., поставляемую потребителям в свежем ви...полностью>>
'Документ'
Маркетинговые решения туристского предприятия должны учитывать уро­вень неопределенности и степень риска. Последний можно значительно умень­шить, рас...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. План Вступ. Причини, що викликають необхідність оновлення управління навчальним закладом. Практична робота. Виявлення якостей керівника, умов ефективного управління

  Документ
  Успішний керівник має постійно забезпечувати нову якість навчального закладу, усвідомлюючи, що в основі інноваційного розвитку є зміна характеру діяльності і стосунків усередині колективу
 2. Управління освіти виконкому миколаївської міської ради миколаївська науково-педагогічна бібліотека

  Документ
  Перед сучасною системою освіти постала важлива соціальна та економічна проблема – підготовка фахівців, здатних ефективно використовувати як наявний інформаційний потенціал суспільства, так і той, що тільки формується.
 3. А. О. Оптимізація управління освітою у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій

  Закон
  Важлива роль у рішенні стратегічних проблем соціального та економічного характеру для розвитку держави належить вищій школі. У сучасних умовах змін в науці, техніці та виробництві система вищої освіти має відповідати стану науково-технічного
 4. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (2)

  Документ
  Здається майже чудом, що сучасні методи навчання ще не зовсім задушили святу допитливість , тому що ця ніжна рослинка вимагає поряд з волею, насамперед заохочення
 5. Управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі

  Документ
  Сучасна система організації навчального процесу у вищому навчальну закладі висуває невідкладні проблеми його комп’ютеризації, впровадження сучасних інформаційних технологій, формування на їх основі якісно нових стратегій.
 6. План роботи управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради

  Документ
  Робота управління і закладів освіти району була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20.
 7. Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми

  Документ
  Постановка проблеми. Навчально-пізнавальна діяльність учнів і студентів в сучасних умовах зазнає певних змін насамперед через поширення інформаційних технологій і засобів телекомунікації.
 8. Управління проектами (на базі вищої освіти)

  Документ
  Одним з основних напрямків навчально-педагогічної діяльності інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” спеціальності 8.
 9. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 10. План роботи управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради

  Документ
  Робота управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради упродовж 2011 року була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти шляхом забезпечення виконання міських освітніх програм.
 11. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 12. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управлінська діяльність в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах профільного навчання

  Диплом
  Ідея досвіду: Створення цілісної системи, у межах якої здійснюється диференційований підхід до навчання, формування умінь і навичок за обраним профілем професії, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів,
 13. Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад (2)

  Документ
  Збірник містить матеріали доповідей студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Волині, Львівщини та Рівненщини. У публікаціях висвітлені актуальні питання соціально-гуманітарних наук, педагогіки, психології, методики навчання
 14. Оціальну політику І складає основу для внесення змін І доповнень до чинного законодавства України, управління І фінансування, структури та змісту системи освіти

  Закон
  Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову і соціальну політику і складає основу для внесення змін і доповнень до чинного законодавства України,
 15. План роботи управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради на 2011 рік

  Документ
  Освітня діяльність у Київському районі функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,
Страницы:

1