Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Види міжпредметних зв’язків поділяються на групи, виходячи з основних компонентів процесу навчання (змісту, методів, форм організації): змістовно - і...полностью>>
'Лекции'
1) Знание основ формирования экспертно-аналитической системы показателей, отражающих фактические результаты рыночного поведения компании обеспечивают...полностью>>
'Документ'
Несколько месяцев назад, когда в России начались массовые депортации нелегальных мигрантов, известный актер и народный артист Чувашии Станислав Садал...полностью>>
'Лекция'
Моллюски, или мягкотелые, объединяют около 130 тыс. видов животных, обитающих в пресной и соленой воде, ряд видов приспособились к жизни на суше. Пер...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Український культурологічний центр тов «Східний видавничий дім» Аналітично-інформаційний журнал «Схід» (3)

  Документ
  У статті на матеріалі історичної традиції української культури та на основі виділення її соціальної специфіки досліджуються основні форми існування етносу в історії української культури ХІV - ХVІІІ ст.
 2. Український культурологічний центр тов «Східний видавничий дім» Аналітично-інформаційний журнал «Схід» (1)

  Документ
  Стаття присвячена аналізу такого загадкового феномену людської психіки як прагнення до влади. Автор спирається на праці відомих австрійських психоаналітиків А.
 3. Український культурологічний центр тов «Східний видавничий дім» Аналітично-інформаційний журнал «Схід» (4)

  Документ
  В статті визначено сутність та зміст національної інноваційної системи як економічної категорії, проаналізовано особливості структури національної інноваційної системи України, окреслено основні проблеми її розвитку та шляхи їх розв’язання.
 4. Український культурологічний центр тов «Східний видавничий дім» Аналітично-інформаційний журнал «Схід» (5)

  Документ
  У статті розглянуто розвиток музичного мистецтва в добу Нового часу. На тлі розкриття процесів свідомості в музиці автор аналізує взаємодію символічної та музичної сфер, порівнює на основі музичного мистецтва світську і теологічну свідомість.
 5. Український культурологічний центр тов «Східний видавничий дім» Аналітично-інформаційний журнал «Схід» (2)

  Документ
  У статті розроблено класифікацію факторів інноваційного розвитку та досліджено вплив фінансово-економічних, соціальних факторів на інноваційну активність промислових підприємств.
 6. Донецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України

  Документ
  Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства "Україна-Світ", Український культурологічний центр, 2008.
 7. Товариство Української Мови (тум-чикаґо)

  Книга
  М 84 Мости в Україну / Укладачі: Володимир Білецький, Віра Боднарук, Богдан Боднарук. – Донецьк: Український Культуро­логіч­ний Центр, ТОВ “Східний видавничий дім”, 2005.
 8. Донецька філія Центру гуманітарної освіти Національної академії наук України Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка Лабораторія підручників Українського культурологічного центру проблеми сучасного підручника середньої І вищої школи збірник наукових праць

  Документ
  Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. Зб. наук. праць. Випуск 3. / Упорядкування і наукова редакція: В.В.Оліфіренко, В.С.Білецький. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005.
 9. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня україни

  Документ
  Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (голова)
 10. Культурологія: теорія та історія культури

  Документ
  Термін "культурологія" запропонував у 1909 р. німецький філософ і фізик В. Освальд. Вчений не лише показав різницю між культурологією і соціологією, а й використав термін "культурологія" для опису специфічних явищ,
 11. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 12. Книга адресована студентам-філологам, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться українським словом

  Книга
  Празька літературна школа: Хрестоматія ліричних і епічних творів / Упоряд. і передм. В.А.Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 280 с.
 13. Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009

  Документ
  Інноваційний розвиток вищої освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 рр.) / упоряд. : Боровенська К.О., Сергєєва О.В. ; Наукова бібліотека ДонДТУ ; Довідково-бібліографічний відділ.
 14. Інформаційний бюлетень (травень-червень 2011 р.). Вип. 16 Черкаси: Вид від. Чну ім. Б. Хмельницького, 2011. с

  Документ
  Наукова бібліотека університету пропонує нашим користувачам чергове число інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Мета цього видання – оперативно поінформувати читачів про нові надходження літератури до нашої бібліотеки за травень
 15. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (6)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем філософії, культурології, політології та педагогіки.
Страницы:

1