Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Инноватика. Инновационные процессы в научно-технической сфере. Формирование условий для эффективного использования достижений науки, содействие распр...полностью>>
'Документ'
Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140101 - „Готельно-рестора...полностью>>
'Реферат'
В контексте предстоящего в сентябре 2002 г. в Иоганнесбурге Всемирного саммита по устойчивому развитию («Рио+10») обсуждены новейшие данные об основны...полностью>>
'Программа'
Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, подтв...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. К.: Юрінком Інтер, 1999. 864 с. Isbn 966-7302-69-5 Кн. 1 864 с. Isbn 966-7302-72-5 Упідручнику аналізуються чинне закон

  Закон
  Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1 .
 2. Сучасні тенденції розвитку держави та права україни

  Документ
  До збірки наукових праць увійшли результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії, що здійснювалась протягом 2007 року, які присвячені актуальним
 3. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 4. Міністерство освіти І науки України (11)

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.
 5. Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах

  Документ
  Безпека праці в медичних закладах Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 6. Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній дільності"

  Конспект
  В конспекті розглядаються теоретичні положення інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності, визначаються шляхи використання експертних систем, аналізуються проблеми і засоби захисту інформації, системи автоматизації діловодства
 7. Ний з найбільш глибинною формою рефлексії людини над проблемами особистого І суспільного буття, автори монографії досліджують проблему інтелектуальної власності

  Документ
  Спираючись на метафізичний підхід як граничний вид філософського пізнання, пов'язаний з найбільш глибинною формою рефлексії людини над проблемами особистого і суспільного буття, автори монографії досліджують проблему інтелектуальної власності.
 8. Богдан Гаврилишин «засіб макропулоса»

  Документ
  Українській літературі про менеджмент давно бракувало та­кої критичної й узагальнюючої праці, якою є книга Б. П. Будзана «Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи».
 9. Ротарійська читанка

  Документ
  Під час розмов зі своїми друзями з різних Клубів я звернув увагу на те, що наша обізнаність з темою Ротарі є недостатньою. Тому було вирішено видати на Українській мові цю невеличку, але для кожного Ротарійця необхідну книжку під назвою
 10. Про звернення Тернопільської міської ради до начальника умвсу в Тернопільській області Бортняка Ф. В. щодо подій, які відбулись 09. 05. 2011 р в м

  Документ
  Про звернення Тернопільської міської ради до начальника УМВСУ в Тернопільській області Бортняка Ф.В. щодо подій, які відбулись 09.05.2011 р. в м. Тернополі
 11. Кримінального судочинства

  Документ
  Здійснення правосуддя можливе лише за умови розкриття злочину та *встановлення об'єктивної істини у кожній кримінальній справі. Це досить |складне завдання, виконання якого потребує використання різноманітних jметодів і засобів дослідження
 12. Програма навчального модуля 4 Робоча програма 5

  Конспект
  В темі досліджено основні цілі у державній кадровій політиці, завдання, поставлені у Стратегії реформування системи державної служби в Україні. Розглянуті питання мистецтва керування установою, оперативного планування роботи установи,
Страницы:

1