Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
чеством Эдварда Лира; повысить интерес ребят к изучению английского языка; развить навыки понимания чтения текстов на английском языке и приблизить де...полностью>>
'Семинар'
Компания «Силд Эйр» - мировой лидер по производству полимерных упаковочных материалов и компания «Сиб Упак», официальный дистрибьютор ООО «Силд Эйр»,...полностью>>
'Конкурс'
1.1. Районний учнівський конкурс знавців історії імені Михайла Драгоманова (далі Конкурс) проводиться відділом освіти Гадяцької районної державної ад...полностью>>
'Анализ'
Купцова Светлана Николаевна 9.12.1967 года рождения, образование высшее, закончила Марийский государственный педагогический институт им. Н.К. Крупско...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  У біобібліографічному покажчику із серії „Академіки АПН України” представлено науковий доробок Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України та АПН
 2. Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч посіб

  Документ
  ОМ. Чебикін, доктор психологічних наук, професор, ректор Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, дійсний член АПН України
 3. Робоча навчальна програма дисципліни "Загальна теорія держави І права" Для спеціальностей

  Документ
  Програма курсу “Загальна теорія держави і права” підготовлена для студентів факультету соціології НТУУ (КПІ) за спеціальностями: “Адміністративний менеджмент”, “Соціальна робота”.
 4. Міністерство освіти І науки України Державний заклад

  Документ
  Подольська Є. А. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних дисциплін Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».
 5. Міністерство освіти І науки України (43)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0802 „Прикладна математика” (спеціальність „Інформатика” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава.
 6. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2010 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2010 р.
 7. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 8. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни " Основи охорони праці" Для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство" 030402), "Психологія" 030102)

  Документ
  Укладачі: Радомський Ігор Петрович, завідувач кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності навчально-наукового інституту права та психології НАВС,
 9. Програма навчальної дисципліни історія України для спеціальності «політологія» 030104) філософського факультету

  Документ
  Мета: розглянути етапи політичної історії України, визначити та проаналізувати основні закономірності становлення української державності. На цій основі сформувати у майбутніх політологів відчуття причетності до тисячолітньої історії
 10. Навчальна програма дисципліни "новітні соціологічні теорії" для напрямів підготовки (спеціальностей): " адміністративний менеджмент

  Документ
  Навчальна програма дисципліни “Новітні соціологічні теорії” складена у відповідності з типовою програмою для вищих навчальних закладів Міносвіти України з “соціології” як його складова частина, що розглядає різні парадигмальні підходи
 11. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України (5)

  Документ
  Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають
 12. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України (9)

  Документ
  Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають
 13. Авторські права на текст програми "Історія України. Всесвітня історія, 5-12 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми (1)

  Документ
  Авторські права на текст програми “Історія України. Всесвітня історія, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє
 14.  Нормативні навчальні дисципліни

  Документ
  Мета: формування у студентів розуміння ролі рекреаційних ресурсів, їх оцінка, охорона та експлуатація.Предмет: загальні закономірності розміщення рекреаційних ресурсів, принципи та методи комплексної рекреаційно-туристської оцінки
 15. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки: політологія 040301, спеціальністю політологія 040301, 2010 р с. Робоча програма складена

  Документ
  Історія політичних вчень (Зарубіжні політичні вчення ХХ століття): Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки: політологія 7.