Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
Настоящий Кодекс разработан в рамках проекта «Распространение программы переподготовки по социальной работе и продвижение профессии «социальная работ...полностью>>
'Документ'
Все ароматизаторы производятся из высококачественного сырья, проходят строгий контроль, и соответствуют европейским стандартам (ISO 9001:2 , HACCP, G...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Тема: Система планування діяльності промислового підприємства. Питання теми

  Документ
  Змістом (сутністю)_ планування є постановка конкретних завдань на визначений період, а також встановлення порядку та умов їх виконання [ 51, -c. 197 ].
 2. РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»

  Методичні рекомендації
  Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (усіх форм навчання).
 3. За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна „Планування І контроль на підприємстві має код нп-07 І викладається в обсязі 5 кредитів ects. ІІ. Розподіл навчального часу

  Документ
  Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна „Планування
 4. Управління платоспроможністю підприємства Зміст

  Документ
  Розвиток ринкових відносин в Україні суттєво змінює економічне середовище функціонування підприємств. Головною ознакою цього середовища є конкуренція товаровиробників, які набули повної самостійності та відповідальності за результати
 5. Рекомендації по складанню бюджетів витрат центрів відповідальності на плановий рік 24 розробка органiзацiйної та фін. Структури підприємства 33

  Документ
  Процес планування являє собою прийняття рішень щодо майбутніх цілей підприємства і способів їхнього досягнення. Результатом процесу планування є система планів, що мають кількісну і якісну оцінку.
 6. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 7. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.
 8. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 9. Освітньо-кваліфікаційної програми «спеціаліст», «магістр» Чернівці, 2011 розділ економіка підприємства тема Теорії підприємств І основи підприємництва

  Документ
  Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Правові засади його заснування, функціонування і ліквідації. Основні техніко-економічні показники господарсько-виробничої діяльності підприємства.
 10. Дипломнa роботa на тему: Дослідження механізму зед тзов фірми Габен

  Диплом
  РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДОЛАННЯ НЕДОЛІКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ “ГАБЕН”
 11. За даними звітності підприємства за 3 останні роки провести аналіз фінансового стану, виявити резерви І зробити аналітичні висновки

  Документ
  За даними звітності проаналізувати рух грошових потоків підприємства (за прямим та непрямими методами), виявити резерви можливого їх удосконалення і зробити аналітичні висновки.
 12. О. Л. Тоцька інформаційні системи в інноваційній діяльності

  Документ
  Т 63 Інформаційні системи в інноваційній діяльності : зб. тестів / Олеся Леонтіївна Тоцька. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 64 с.
 13. Тема Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення 3

  Документ
  7.12. Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства 89
 14. Антикризове управління підприємством при загрозі банкрутства

  Реферат
  Дипломна робота містить 102 сторінки друкованого тексту, 3 розділи, 3 таблиці, 13 формул, 6 рисунків. При написанні даної роботи було використано 85 джерел літератури, серед яких закони, підручники, статті з періодичної літератури, Інтернет видання.
 15. Ємства за 3 роки, перевірити її достовірність, обчислити узагальнені показники ефективності господарювання, проаналізувати їх, виявити резерви І надати висновки

  Документ
  Зібрати чи отримати у викладача комплект форм статистичної звітності промислового підприємства за 3 роки, перевірити її достовірність, обчислити узагальнені показники ефективності господарювання, проаналізувати їх, виявити резерви і надати висновки.
Страницы:

1