Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена в Научно-исследовательском институте гастроэнтерологии им. Г.К. Жерлова Государственного образовательного учреждения высшего професси...полностью>>
'Закон'
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе финансового лизинга, и направлен на привлечение инвестиций на основе лизинговой деятельн...полностью>>
'Решение'
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП Федерал...полностью>>
'Документ'
Увлекательный и добрый квест для малышей продолжает серию развивающих игр по мотивам произведений Туве Янссон. Любимые всеми Муми-тролли успешно спра...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Тема 4: Суб’єкти міжнародного права

  Документ
  Міжнародна правосуб’єктність — властивість суб’єкта міжнародних відносин, визнана і визначена нормами міжнародного права. Вона складається з трьох елементів: міжнародної правоздатності, міжнародної дієздатності та міжнародної деліктоздатності.
 2. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «міжнародне право»

  Документ
  Сучасний розвиток міжнародних відносин характеризується новими підходами до вирішення глобальних проблем у світі, а міжнародне співтовариство стає більш консолідованим у розв'язанні проблем і визначенні співпраці держав.
 3. Тема 14: „Право міжнародних організацій”

  Документ
  З історії міжнародного права відомо, що тільки в середині XIX ст. під впливом об'єктивних потреб розвитку системи міжнародних відносин з'явилися постійно діючі міжнародні організації — так звані міжнародні адміністративні союзи.
 4. Правила І способи тлумачення норм міжнародного права. 28. Тлумачення норм міжнародного права судами

  Документ
  МП - це самостійний нормативний комплекс, що являє собою сукупність юридичних норм, які створюються спільно суб’єктами МП з метою врегулювання їх взаємовідносин.
 5. План Поняття „джерела міжнародного права та види джерел. Міжнародний договір як джерело міжнародного права

  Документ
  У міжнародно-правовій науці та практиці перелік джерел залишається дискусійним. На сьогодні серед різноманітних поглядів вітчизняних і зарубіжних учених на це питання можна знайти такі, що визнають джерелом саме міжнародне право і
 6. Міжнародне право

  Документ
  У підручнику, відповідно до програми курсу між­народного публічного права, освітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжна­родного публічного права, розглядаються основні напрямки розвитку міжнародного права, аналізуєть­ся
 7. Міжнародне право вступ

  Документ
  Зміни, що відбулися у світі, зокрема після завершення "холодної війни", яка була фактором протистояння між державами, започатку­вали нові підходи до врегулювання відносин у світі.
 8. Робоча навчальна програма для студентів III курсу зі спеціальності „міжнародне право 030202)

  Документ
  Дисципліна „Міжнародне публічне право” (основи теорії міжнародного права) викладається на III курсі спеціальності „міжнародне право” в V та VI семестрах в обсязі 270 учбових годин ( 7, 5 кредитів - (система переводу і накопичення
 9. України імені Ярослава Мудрого На правах рукопису піддубна вікторія федорівна релігійні організації як суб’єкти цивільних правовідносин

  Документ
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. На початку 90-х років минулого століття теза, що релігія вгасає, здавалось, ні в кого не викликала сумніву, тому наукова правова думка майже не цікавилася проблемами правового статусу
 10. Програма фахових випробувань для вступників на навчання для здобуття окр магістра (спеціаліста) факультету міжнародних відносин

  Документ
  Тридцятилітня війна та її політичні наслідки. Становлення принципу верховенства державного інтересу у зовнішній політиці. Вестфальський мир та принцип суверенітету держав.
 11. Програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму факультету міжнародних відносин (2)

  Документ
  Тридцятилітня війна та її політичні наслідки. Становлення принципу верховенства державного інтересу у зовнішній політиці. Вестфальський мир та принцип суверенітету держав.
 12. Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Київ 2010

  Документ
  Шемшученко Ю.С. - директор Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України та Національної академії правових наук України;
 13. План Проблема визначення міжнародного права. Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права. Предмет та об’єкт правового регулювання. Функції міжнародного права

  Документ
  В сучасному світі вченими запропоновано понад тисячу різноманітних визначень міжнародного права, але їм так і не вдалося дійти згоди навіть з найбільш принципових питань.
 14. План Поняття І джерела права міжнародних договорів. Види міжнародних договорів та їх сторони. Процедура прийняття міжнародних договорів

  Документ
  Право міжнародних договорів — це галузь міжнародного права, яку складає сукупність правових норм, що регулюють відносини суб'єктів міжнародного права із приводу укладення, дії, зміни, скасування та дійсності міжнародних договорів.
 15. Об’єкти цивільних прав

  Документ
  - Лапач В.А. – поняття „об’єкти цивільних прав” розглядається як самостійне поняття, яке охоплює систему майнових та немайнових благ, що визнаються в певному суспільстві і не ототожнюється з поняттям „об’єкти цивільних правовідносин”;
Страницы:

1