Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Эта книга о методике достижения воспоминаний души, связанных с ее жизнью вне человеческого тела, посвящается всем практикующим гипнотерапевтам, которы...полностью>>
'Рассказ'
Ребята, умеете ли вы общаться? Я почти уверена, что все скажут: «Да, конечно». Но в какой форме проходит это общение? Чаще всего просто разговор, обм...полностью>>
'Документ'
Новосибирск – самый молодой из крупнейших (более миллиона жителей) городов России, ему всего сто лет. Мощный толчок в развитии город получил во время ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Тема №5 «css: візуальне оформлення об’єктів»

  Документ
  шрифт напівжирний Оформлення інших рядків — вирівнювання по центру, шрифт нормаль
 2. Тема №1 (3)

  Документ
  3. Що таке браузер і для чого він використовується. Огляд основних браузерів (Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome). Структура вікна браузера.
 3. Розділ об’єкт злочину, передбаченого ст

  Документ
  Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї
 4. 1. Мови програмування (процедурні, візуальні, специфікацій). Концепція інструмен­тального середовища розробки програм. Синтаксис І семантика, набори мовних конструктивів: описи, оператори, лексеми, поняття, атрибути, ділянки дії, блоки. Принцип модульності Алгоритмічна мова

  Документ
  Тема 1. Мови програмування (процедурні, візуальні, специфікацій). Концепція інструмен­тального середовища розробки програм. Синтаксис і семантика, набори мовних конструктивів: описи, оператори, лексеми, поняття, атрибути, ділянки дії, блоки.
 5. Національна юридична академія україни імені ярослава мудроґо на правах рукопису

  Документ
  IFPI – International Federation of the Phonographic Industry - міжнародна некомерційна установа, яка створена з метою боротьби з піратством в 1933 році та об'єднує близько 1200 компаній з 75 країн світу
 6. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 7. В. М. Антонов інтелектуальна власність І комп'ютерне авторське право

  Документ
  Розглядаються питання та проблеми стосовно фундаментальних понять інтелектуальної власності та комп'ютерного авторського пра­ва в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права;
 8. Робоча програма учбової дисципліни «менеджмент» для економічних спеціальностей всіх форм навчання Донецьк 2011

  Документ
  Ринкові реформи в економіці України набувають все більшої сили, формуючи нові соціальні відносини, в тому числі, і в сфері управління. Сучасна система управління найбільш адекватно відображає менеджмент, як науку та практику управлінської діяльності.
 9. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 10. Пристрої введення інформації пристрої введення інформації

  Урок
  З часів створення комп'ютерів до 90-х років минулого сторіччя користувач міг вводити в комп'ютер тільки текстову інформацію за допомогою пультів (прообразів сучасних клавіатур), перфокарт (аркушів паперу з отворами) та перфострічок.
 11. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 12. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 13. Комп'ютерні мережі

  Документ
  Комп'ютерна мережа (обчислювальна мережа, мережа передачі даних) - система зв'язку комп'ютерів і/або комп'ютерного устаткування (сервери, маршрутизатори і інше устаткування, канали зв'язку).
 14. Філософія науки. Збірник наукових статей Львівсько-Варшавського семінару «Філософія науки». 14–21 листопада 2004 р. – Львів, 2006. – С. 256

  Документ
  Проблема літератури і філософії, зрештою, як і проблема філософії та літератури надзвичайно багатогранна і багатовимірна. Філософія та література по-своєму освоюють і пояснюють світ.
 15. Збірник програм

  Документ
  Проблема розвитку прийомів розумової діяльності ставить перед керівником гуртка та вчителем інформатики завдання пошуку нових методів та підходів для подальшого вдосконалення змісту, форм і засобів навчання на заняттях гуртків та уроках інформатики.
Страницы:

1