Рекомендуем ознакомиться

'Анализ'
Анализ тенденций развития лёгкой промышленности: Информационно-методические материалы: дайджест / Сост. С.Ю.Калач,– Екатеринбург: ПРЦ РПО ЛП, 2008. – ...полностью>>
'Документ'
С 28 по 30 октября в современных павильонах южного мола морского порта в рамках «МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА СОЧИ-2010» прошли ежегодные специализированные в...полностью>>
'Конкурс'
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности», итоги которого подводятся ежегодно и...полностью>>
'Конспект'
конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» (для студентів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей) / Авт.: Килимник І.І., Івасішина...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. «Регіональні інноваційні системи як сучасний інструмент регіонального розвитку»

  Документ
  Таким чином, виходячи із програмних засад діяльності Президента України та Уряду (щодо створення умов для реалізації Україною свого економічного, інвестиційного та людського потенціалу, подолання економічного спаду та зростання економіки,
 2. Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»

  Конспект
  Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” і 7.
 3. Програма ХLІV наукова конференція студентів та магістрантів університету секція бухгалтерського обліку 5

  Документ
  ст. гр. ОА 05-1 М 1. Вплив облікової політики на оцінку торгівельних запасів. Переверзєва О.С. – ст. гр. ОА 05-1 М Наук. кер. – доц. Пальчук О.В. . Історичний аспект становлення аудиторської діяльності. Рябошапка В.В. – ст. гр. ОА
 4. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (1)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників другої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (15-16 вересня 2006 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2006.
 5. Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових 34
 6. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (52)

  Автореферат
  Захист відбудеться «_28_» вересня 2009 р. о _12-00_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м.
 7. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року №41

  Документ
  Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 899, НАКАЗУЮ:
 8. Секція 1 товарознавство та ринок непродовольчих товарів теплоаккумулирующие материалы на основе фазовых превращений

  Документ
  Об эффективности использования теплоты фазового превращения кристаллогидратов свидетельствуют различные литературные сведения и изобретения. Так был разработан теплоаккумулирующий материал (ТАМ), позволяющий повысить теплоаккумулирующую
 9. На головну сторіну веб сайту ода в розділ „стратегія”

  Документ
  за перше півріччя 2011 року щодо соціально-економічних результатів і потенціалу області у рамках контролю реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року
 10. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 04 " Економіка підприємства" Рівне 2008

  Документ
  Інформаційний пакет: галузь знань 03.05 „Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 03.05.04 “Економіка підприємства”. – Рівне: НУВГП, 2008. – 66 с.
 11. К.,1998. Державна служба: організаційно-правові основи І шляхи розвитку. К.,1999. Виконавча влада І адміністративне право. К.,2002. Видавничий Дім "Ін-Юре" Київ 2002

  Документ
  У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адмі-ністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні.
 12. Б. В. Офіційні опоненти: Криштофорова Б. В., Стронський Ю. С. Тема дисертації " Патоморфологічні зміни у курей за еймеріозу " на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16. 00. 02 пат

  Автореферат
  Мовчан Тетяна Вікторівна. Науковий керівник – Ступень М.Г. Офіційні опоненти: Бистряков І.К., Мартин А.Г. Тема дисертації " Прогнозні моделі управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів на регіональному рівні"
 13. Програма економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік

  Документ
  Розглянувши та обговоривши проект Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік, відповідно до п.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 14. Рада по вивченню продуктивних сил україни страшинська лариса Володимирівна

  Автореферат
  Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Федорищева Аліна Микитівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, головний науковий співробітник відділу інноваційного та науково-технологічного розвитку.
 15. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління звіт про роботу за 2010 рік

  Документ
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, академія) є вищим навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки