Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В уфимском Дворце культуры «Нефтяник» пройдет отчетно-выборная конференция общества башкирских женщин РБ «Статус и роль башкирской женщины в современ...полностью>>
'Документ'
25 января 2012 года Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией «Российская криминоло...полностью>>
'Программа'
В целях осуществления единой государственной политики, направленной на профилактику преступлений и правонарушений в Агаповском муниципальном районе, ...полностью>>
'Конкурс'
Серебряные знаки конкурса «100 лучших товаров России» получают средство репеллентное «Пикник супер» и крем-репеллент в аэрозольной упаковке «Picnic Fa...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Секція 3 ринкові інструменти управління інноваційно інвестиційними процесами на підприємстві

  Документ
  Оцінка фінансової безпеки підприємства передбачає ідентифікацію його фінансового стану. Проведені дослідження дозволили зробити певні кроки в напрямку формування системи показників для оцінки фінансової безпеки, однак необхідне її подальше уточнення.
 2. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 3. Хviii міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

  Документ
  Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Відділ науково-технічної та патентно-ліцензійної інформації
 4. Академія муніципального управління до 15-річчя Академії муніципального управління

  Документ
  Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.
 5. Інститут економіки та промисловості нан м (3)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 6. Випуск 2 /2007 2011/ бібліографічний покажчик до 90-річчя одеу інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки 2011

  Документ
  Всі документи публікуються мовою оригіналу, які представленні в фондах бібліотеки для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.
 7. Секція аналіз інвестиційних можливостей сучасного бізнесу бережняк Ю. В. Керівник: к ф. н., ст викл. Литовченко В. П

  Документ
  На сьогоднішній день соціальна стабільність та благополуччя населення залежить від ситуації в економіці, яка в свою чергу в процесі переходу до цивілізованих ринкових відносин породжує необхідність у швидкому вирішенні питань фінансування підприємств.
 8. Сучасний стан та напрями розвитку інноваційно – інвестиційної діяльності в україні

  Документ
  Реалії українського сьогодення у сфері оподаткування - це внутрішня неузгодженість складових цілісної системи податкових правовідносин. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 4 червня 2010 року № 2318-VI «Про Основні напрями
 9. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 10. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 11. Ої економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє

  Документ
  В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє.
 12. Науково-методична рада з проблем гуманізації та гуманітаризації технічної освіти інститут гуманітарно-педагогічних проблем оргкомітет

  Документ
  Ґендер в сучасній гуманітаристиці: метафізичний та науковий аналіз. Петров Р. В., ст. гр. 1 МОФ – 08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Головашенко І.
 13. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
 14. Учена рада з гуманізації та гуманітаризації технічної освіти інститут гуманітарно-педагогічних проблем оргкомітет

  Документ
  (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95) ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 10 березня – пленарне засідання секції Ради з питань гуманізації та гуманітаризації технічної освіти (ауд.
 15. Секція 2 сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в україні бедрицький Олексій Олександрович

  Документ
  Маркетинг як концепція сучасного бізнесу є спосіб мислення, витікаючий з|із| того, що будь-яка виробничо-ринкова діяльність фірми|фірма-виготовлювача| починається з попиту і закінчується ним, знов|знову| і знов|знову| повторюючи цей цикл.
Страницы:

1