Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Робоча програма складена викладачем Дорофєєвою Світланою Василівною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу 1 липня 2004року п...полностью>>
'Документ'
Настоящее Положение о стимулировании работников общеобразовательного учреждения (далее – Положение) разработано в целях усиления материальной заинтер...полностью>>
'Документ'
2. Организационно-уставная деятельность ФПЛО. Примерное положение о первичной профсоюзной организации – организационном звене членской организации ФП...полностью>>
'Кодекс'
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об ут...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин

  Реферат
  Особливе місце в складі запасів АТП займають запасні частини, тобто ті деталі, вузли, агрегати, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, транспортних засобів та інших видів обладнання під час їх ремонтів,
 2. Зміст передмова з розділ Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5

  Документ
  Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм
 3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань І господарських операцій підприємств І організацій

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 9 грудня 2002 року N 1012, від 12 грудня 2003 року N 671, від 24 вересня 2004 року N 591,
 4. Бухгалтерський облік

  Документ
  Нажаль в нашому економічному житті багато незрозумілого і ми не завжди можемо дати чітку відповідь на досить просте і природне запитання: чому? На наш погляд, серед найбільш очевидних причин такого становища слід назвати єдину - недостатнє
 5. План облікові регістри, техніка І форми бухгалтерського обліку Облікові регістри, їх види

  Реферат
  Господарські операції, оформлені відповідними документами, для одержання узагальненої інформації про наявність і зміни майна підприємства, господарські процеси і фінансові результати діяльності підлягають групуванню і відображенню
 6. "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом 030509 "Облік І аудит"

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" підготовки бакалавра галузі
 7. Облік основних засобів бухгалтерський облік господарських операцій

  Документ
  Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського
 8. План рахунків Використовується підприємствами І організаціями України в бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності (у редакції нормативних документів станом на 1 травня 1998 р.) Найменування

  Документ
  Використовується підприємствами і організаціями України в бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності (у редакції нормативних документів станом на 1 травня 1998 р.
 9. 1. предмет І метод бухгалтерського обліку

  Документ
  Предмет бухгалтерського обліку – господарська діяльність підприємства, що складається з окремих господарських операцій, у результаті здійснення яких змінюються склад господарських засобів і джерела їх утворення.
 10. Законукра ї н и про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

  Закон
  активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;
 11. Назва реферату: Облік І аудит витрат на виробництво продукції Розділ

  Реферат
  В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення
 12. 2  Сутність облікової політики та передумови її розвитку

  Документ
  Визначальною ознакою сучасного етапу економічного розвитку України є реалізація стратегічного курсу на приєднання до світового співтовариства. Підтвердженням цього вибору є входження вітчизняної економіки до системи СОТ.
 13. Назва реферату: Інструкція про застосування Плану рахунків бух обліку Розділ

  Реферат
  Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності
 14. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30 листопада 2 року № 304, від 24 лютого 2001 року № 101, від 25 листопада 2002 року № 989,
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва"

  Документ
  1. Це Положення (стандарт) установлює зміст і форму Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форму
Страницы:

1