Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита диссертации состоится 27 сентября 2008 г. в 11.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.214.04 при Самарском государственном эконом...полностью>>
'Документ'
10.Взаимодействие государственных структур и правоохранительных органов в сфере правового регулирования миграции....полностью>>
'Документ'
Современный мир трансформируется. Этот факт сегодня никем не оспаривается, и в то же время наблюдается значительный разброс оценок и мнений относитель...полностью>>
'Программа'
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Розділ нарис історії української філософії

  Документ
  Духовне відродження сучасної України – одна з важливих передумов розв’язання суспільно-політичних та економічних проблем. Сприяти цьому має належне вивчення й осмислення української філософії.
 2. Комплексна навчальна програма з курсу "Історія української культури" для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка

  Документ
  Нормативний курс “Історія української культури”, запроваджений Міністерством науки і освіти України до навчальних планів вузів у 2010 р. як обов’язковий предмет зі складання іспиту наприкінці семестру, схвально оцінений педагогічною
 3. Історія української літератури” (50-90-х років, новітньої) Модулі

  Документ
  Ромащенко Л. Нова збірка Дмитра Павличка «Ялівець»: художня еволюція чи? Вісн. Черкаського ун-ту. – Сер.”Філол науки”. –Черкаси, 2007. – Вип 118.–С.
 4. Cлово до читача Вступ Розділ І. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства розділ II. Етапи розвитку українознавства. Уроки § 1

  Урок
  Cлово до читача Вступ Розділ І. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНОЗНАВСТВА Розділ II. ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА. УРОКИ § 1. Специфічні особливості і принципи.
 5. Д. І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму)

  Документ
  1. Матеріял, що є в руках дослідників історії української літератури, далеко не охоплює всього, що писано на Україні. З найстарішої літератури 11-13 ст.
 6. Кость історія української журналістики (2)

  Документ
  Запропоноване видання – один із перших навчальних посібників, в якому показано історію західноукраїнської преси першої половини XX ст. Автор зокрема з’ясовує ідейно-концептуальні засади її функціонування та періодизацію журналістського процесу.
 7. Наталя Чабан навчальний посібник з історії української культури мвс україни

  Документ
  Рекомендовано до видання навчально-методичною радою Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ (Протокол № __ від 2010 р.
 8. Робоча навчальна програма з дисципліни Історія української літератури ( ХХ ст. ) Для спеціальності 030501 - українська мова та література Факультет філологічний  

  Документ
  Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років ХХ століття до початку ХХІ століття.
 9. Кость історія української журналістики (1)

  Книга
  Запропоноване видання – один із перших навчальних посібників, в якому показано історію західноукраїнської преси першої половини XX ст. Автор зокрема з’ясовує структуру і проблематику, основні ідейно-тематичні напрями діяльності, феномен
 10. Робоча навчальна програма Дисципліни "Історія української культури" для спеціальностей 030508 "Фінанси І кредит"

  Документ
  «Історія української культури» є обов'язковою складовою блоку соціогуманітарних дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах України. Курс розрахований на один семестр.
 11. Програма дисципліни " Історія української літератури (Давня українська література І література XVIII ст.)" для студентів денної (заочної) форми навчання

  Документ
  Робоча програма з дисципліни «Історія давньої української літератури» складена у відповідності з навчальної програмою і призначенням цієї дисципліни в структурно-логічній схемі, що охоплює всі розділи навчальної програми, з загальною
 12. Історія України 1

  Документ
  Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був демократичною, свободолюбною спільнотою, що героїне минуле козацтва — це і є справжня історія нашого краю.
 13. Истики, робочої програми навчальної дисципліни "Історія української культури" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 6

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Історія української культури" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка
 14. Програма з української літератури для бакалаврів спеціальності "українська мова І література" (020303) (освітній рівень «спеціаліст», «магістр») Історія української літератури Х-XVIII ст

  Документ
  Проблема періодизації українського літературного процесу Х-XVIII ст. (наукові концепції М.Грушевського «Історія української літератури»), С.Єфремова («Історія українського письменства), М.
 15. Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії (2)

  Документ
  Лише філософія, позаяк вона поширюється на все доступне людському пізнанню, відрізняє нас від дикунів та варварів, і кожен народ є тим більше цивілізованіший та освіченіший, чим більше в ньому філософствують; тому для держави немає
Страницы:

1