Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
Целью дисциплины является формирование у обучающихся комплекса знаний по исчислению налогов и принятия управленческих решений в области налогообложен...полностью>>
'Урок'
- обучающие:развивать у учащихся умение обмена файлами в локальной компьютерной сети.Прививать учащимся основные приемы работы в сети. Формировать на...полностью>>
'Учебное пособие'
Арын, Р.С. Қазақ этносының әлеуметтік-саяси мәртебесінің дамуы: (моногр.) / Ризат Сансызбайқызы Арын; ҚР білім және ғылым м-гі, С. Торайғыров атын. П...полностью>>
'Публичный отчет'
Аналитический отчет о деятельности ГЭП «Лингвистический компонент обучения и его роль в формировании ключевых компетентностей школьников». ГБОУ СОШ №...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (2)

  Документ
  Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: , 20 .
 2. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (1)

  Документ
  Філософія релігії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: , 20 .
 3. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю «культурологія»., 20. с

  Документ
  дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (культурологія, історія культури,
 4. Робоча програма навчальної дисципліни моральна культура спілкування та етикет галузь знань 0201 культура

  Документ
  дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (культурологія, історія культури,
 5. Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність галузь знань 0201 культура

  Документ
  Християнство в Україні: історія і сучасність. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія»: , 20 .
 6. Програма навчальної дисципліни естетика галузь знань 0201 культура напряму підготовки 020101- культурологія для спеціальності «культурологія» філософського факультету, культурологічного відділення

  Документ
  В ході викладу навчального матеріалу забезпечити міждисциплінарні зв’язки, зокрема, з філософією, історією філософії, історією. історією культури, історією світового та українського мистецтва,
 7. Програма навчальної дисципліни основи культурології галузь знань 0201 культура напряму підготовки 020101- культурологія для спеціальності «культурологія» філософського факультету, культурологічного відділення

  Документ
  дати характеристику предмету, структури, методології культурології, розкрити її міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (історія,
 8. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (15)

  Документ
  Завдання: розглянути та проаналізувати культурно-історичні епохи, з’ясувати їх особливості та спільні закономірності розвитку, спрогнозувати тенденції подальшого культурного розвитку.
 9. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (4)

  Документ
  Мета навчальної дисципліни: проаналізувати й осмислити основні тенденції соціокультурного розвитку сучасності. Завдання: охарактеризувати постмодернізм як загальнокультурне явище сучасності, простежити провідні економічні, політичні,
 10. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (6)

  Документ
  Мета: розглянути та вивчити основні архітектурні пам’ятки Львівщини в загальнокультурному контексті. Завдання: розглянути в історично-культурологічному ракурсі пам’ятки зодчества Львівщини найдавнішого періоду, доби Ренесансу, бароко, ХІХ та ХХ ст.
 11. Робоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) Кредитно-модульна система

  Документ
  Робоча програма затверджена до друку вченою радою філософського факультету Львівського університету імені Івана Франка (протокол № 106/7 від 21.11.2008 р.
 12. Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) Кредитно-модульна система

  Документ
  Морфологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р.
 13. Програма навчальної дисципліни прикладна етика

  Документ
  Завдання: розглянути та проаналізувати особливості прикладної етики як міждисциплінарної галузі, розглянути актуальні проблеми біоетики, екологічної етики, етики науки і техніки, етики бізнесу, з допомогою методу полеміки виробити
 14. Програма навчальної дисципліни екологічна культура (шифр І назва навчальної дисципліни)

  Документ
  Мета навчальної дисципліни: розглянути та проаналізувати історичні та теоретичні аспекти екологічної культури. Завдання: розглянути еволюцію відносин людини і природи (від найдавніших часів до наших днів), проаналізувати особливості
 15. Програма навчальної дисципліни формування нової соціокультурної реальності в україні напряму підготовки

  Документ
  Формування нової соціокультурної реальності в Україні. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст).
Страницы:

1