Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации и протоколом совещания у Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации – Ми...полностью>>
'Методические указания'
Содержание лекций должно соответствовать рабочей учебной программе курса. Сложные для понимания или запоминания вопросы равномерно распределяются по ...полностью>>
'Документ'
Теория кинематических пар является важным разделом теории структуры науки о машинах. Без этой теории невозможно исследовать кинематику и динамику мех...полностью>>
'Документ'
Либидо существует в потенциальной форме (желание) и форме активных действий. Если 3. Фрейд говорил о решающем влиянии на личность инфантильных пережи...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Робоча навчальна програма спецкурсу для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст права", спеціальності 06. 01. 00 "Правознавство" Київ 2009

  Документ
  Вимоги до знань та умінь студентів. Студенти повинні знати: основні положення Конституції України; норми чинного процесуального законодавства щодо проведення слідчих дій при розслідуванні окремих видів злочинів на етапі досудового
 2. Робоча навчальна програма спецкурсу для студентів юридичного факультету осітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст права" денної форми навчання. Київ 2009

  Документ
  Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст права”.
 3. Навчально методичний комплекс з курсу: " Актуальні проблеми кримінального права України" для студентів юридичного факультету; освітньо кваліфікаційний рівень магістр права

  Методичні рекомендації
  Навчально – методичний комплекс з курсу: “Актуальні проблеми кримінального права України” для студентів юридичного факультету; освітньо – кваліфікаційний рівень – магістр права
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"

  Документ
  Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст права"
 5. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 6. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 7. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 8. Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін спеціальність: Дошкільне виховання

  Документ
  Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін зі спеціальності Дошкільне виховання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр /Укладачі: М.
 9. Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство київ 2009

  Закон
  Робоча програма із спецкурсу „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” : Частина І „Екологічний контроль за законодавством України”,
 10. Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації "Земельне І екологічне право"

  Практикум
  Програма, Робоча навчальна програма та завдання із дисципліни “Павове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян” (“Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян”).
 11. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 020302 Історія. Затверджено

  Документ
  Дана дисципліна «Новітня історія України» є нормативним курсом, який викладається для студентів спеціальності 6.030300 – історія. Викладається на ІІІ курсі у 5-6 семестрах в обсязі 296 години, з них у 5 семестрі 151 год.
 12. Робоча навчальна програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія Затверджено (7)

  Документ
  Дана дисципліна «Росія і Кавказ: історія і сучасність» є спеціальним курсом. Викладається на ІІІ курсі в 6 семестрі в обсязі 72 годин, з них лекцій 34 год.
 13. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено (3)

  Документ
  Дана дисципліна «Археологічні фонди України» викладається на 1 курсі магістратури 2 семестру в обсязі 90 годин, з них лекцій – 28 год., лабораторних – 14 год.
 14. Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ положення про організацію навчального процесу в національній академії внутрішніх справ київ 2011 зміст

  Документ
  Положення з організації навчального процесу в Національній академії внутрішніх справ (далі – Положення) регламентує навчальні, методичні, окремі управлінсько-організаційні аспекти діяльності Національної академії внутрішніх справ (далі – Академія) та
 15. V – Юридичний факультет

  Документ
  виконувач обов’язків декана юридичного факультету – координатор роботи з питань організації навчального процесу в умовах кредитно-модульного системи підготовки фахівців на юридичному факультеті
Страницы:

1