Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В систему управления входят такие основные элементы, как субъект управления СУ и объект управления ОУ, между которыми существуют прямая и обратная св...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 26 сентября 2008 г. в 12.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.243.03 при Саратовском государственном университете им....полностью>>
'Урок'
ЦЕЛЬ: Построить урок в виде интерактивного занятия с использование таких методов, как составления коллажа, мини-дискуссии, работа в группах с текстом ...полностью>>
'Документ'
Особи, які бажають взяти участь, надсилають тези поштою або через e-mail ( або jyrust_vnu@ukr.net). У випадку надсилання поштою до конверту слід вкла...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (1)

  Документ
  Історія держави і права зарубіжних країн. Робоча навчальна програма Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. ф-т.
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 „Право Затверджено

  Документ
  Історія права України вивчає зміни типів, форм права, правових систем, систем окремих галузей права в історії нашої країни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння глибоких і тривалих знань студентами про закономірності історичного
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (2)

  Документ
  Історія політичних і правових учень. Робоча навчальна програма / М.І.Неліп, О.Б.Костенко, Н.А.Вангородська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид.
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (4)

  Документ
  Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010.
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (5)

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна “Римське право” (лат. – jus romanum) передбачає можливість ознайомлення з античною правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики і ставить за мету підготувати студентів до вивчення
 6. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (3)

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна “Історія держави і права зарубіжних країн” передбачає можливість ознайомлення з тенденціями та загальними закономірностями розвитку держави та права, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю
 7. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 030401 «Міжнародне право» Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Документ
  Дана дисципліна “Загальна історія держави і права” є обов’язковою фундаментальною дисципліною, котру вивчають у всіх вищих юридичних навчальних закладах та на всіх юридичних факультетах.
 8. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401 Затверджено

  Документ
  Навчальна дисципліна “Застосування правових норм” для студентів юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст права” та „магістр права”.
 9. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік для спеціальності 030401 "Право" Заочна форма навчання

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 10. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік Для спеціальності 030401, "Право"

  Документ
  Значимість правової статистики визначається не тільки тим, що вона є узагальненим виразом практики боротьби з правопорушеннями та джерелом соціально-правової інформації, а й тим, що статистика є одним з методів дослідження та пізнання
 11. Робоча навчальна програма кримінальне право (загальна частина) для спеціальності 030401 „Право Вечірня форма навчання

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
 12. Робоча навчальна програма з курсу «Податкове право» Модуль Загальні положення податкового права. Тема 1

  Документ
  Важливою складовою змін, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя, в тому числі здійснюваних економічних перетворень в країні, є розвиток суспільних відносин у сфері оподаткування, формування їх правових засад як обов’язкової
 13. Робоча навчальна програма на 2011-2012 навчальний рік для спеціальності 030401 "Правознавство" Денна форма навчання

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 14. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік митне право України

  Документ
  Актуальність. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від того, яка ціль поставлена для розв’язання її питань. Тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 15. Робоча навчальна програма на 2011-2012 н р. Кримінальний процес

  Документ
  У всіх вищих навчальних закладах юридичного профілю кримінальний процес відноситься до переліку навчальних дисциплін, вивчення яких є умовою і передумовою для отримання диплому відповідного зразка.
Страницы:

1