Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Одной из задач, которую ставит перед собой учитель - создавать у учеников ситуацию успеха в их познавательной деятельности. Но как этого достичь, есл...полностью>>
'Документ'
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплинам включает в себя весь курс. Дидактические материалы содержат рисунки, схемы, определения, таблицы и пр...полностью>>
'Курсовая'
Директ маркетинг (с базами данных) – это использование почты, телефона, факса, электронной почты и других не личных средств связи для прямого воздейс...полностью>>
'Вопросы к кандидатскому экзамену'
Проблема балансирования государственного бюджета. Бюджетный дефицит и его финансирование. Полнота эффекта вытеснения: дискуссия между неоклассиками и ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Реферат та фінансовий документ про оплату слід представити у науковий відділ до 20 березня на весняну сесію та до 10 листопада на осінню

  Реферат
  Перелік документів, що подають здобувачі для складання кандидатських екзаменів. Сесія кандидатських іспитів проводяться організовано двічі на рік: Весняна- 01-10 квітня; осіння- 20-30 листопада.
 2. Наукових праць (4)

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 259 с.
 3. Древня та докиївська Україна

  Документ
  Україна довгий час була лише частиною російської імперії, власне – її колонією. До неї вона була остаточно приєднана завдяки війні 1709, яку – хоч і в союзі зі Шве­цією, ми тоді програли, так і не приклавши всіх можливих зусиль для перемоги.
 4. Україна в революційну добу (1)

  Документ
  У виданні робиться спроба в хронологічній послідовності відтворити розвиток історичних подій в Україні на переламному рубежі – в добу революцій 1917-1920 рр.
 5. Ажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат І подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат

  Документ
  Календар "Моє Придніпров’я" – методико-бібліографічний покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат і подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат.
 6. Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. Полтава: Освіта, 2009. 436 с

  Документ
  Степаненко М.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В.
 7. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (5)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 8. Віктор Андрущенко

  Документ
  В книзі обгрунтована оригінальна модель суспільно-політичної організації в період переходу від тоталітаризму до демократії — „організоване суспільство” — модель правового і морального порядку, що забезпечує оптимальну взаємодію вільних
 9. К. Г. Городенська, доктор філологічних наук, професор

  Документ
  Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від „ ” 2007 р.
 10. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 11. Звіт міського голови за 2006 рік

  Документ
  Сьогодні кожен з нас окремо та всі ми загалом продовжуємо писати історію нашого рідного міста Івано-Франківська. Її писали попередні покоління, пишемо ми, писатимуть наші нащадки і найголовніше в цьому процесі - не зробити помилок та не наставити клякс.
 12. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (1)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2010/2011 н.
 13. В. М. Петрик розділи 1, 2, 5-6, підрозділи 1 3, 2 4, додаток; С. В. Сьомін підрозділи 5, 5 7; Є. В. Ліхтенштейн розділ 7; В. В. Гринько підрозділ , В. В. Остроухов вступ, підрозділ 4

  Документ
  Нетрадиційні релігійні та містичні культи України: Навчальний посібник / В.М.Петрик, С.В.Сьомін та ін. За заг. ред. В.В.Остроухова - К., 2003. – 336 с.
 14. Cols=2 gutter=24> 2006/№4 Засновники

  Диплом
  Євросоюз і його суть. Витоки ідеї європейської єдності, як засадничого принципу мирного вирішення спірних питань, своїм корінням сягають другої половини ХV ст.
 15. Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології

  Диплом
  Науково-методичний посібник уміщує матеріали науково-методичного супроводу, досвід упровадження, інноваційні технології профільного навчання. Дані матеріали відображають науково-методичні та методологічні засади профільної освіти,
Страницы:

1