Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
За характерной для раннего творчества Елены Гохман темой жизненного поиска скрывались и свойственные самому композитору тех лет напряжённые искания с...полностью>>
'Лекция'
Первобытная история - сложнее всего поддающийся точным реконструкциям раздел истории, в котором наряду с несомненно установленным еще очень много неи...полностью>>
'Документ'
В целях воспитания подрастающего поколения на основе духовно-нравственных идеалов, милосердия, человеколюбия и в соответствии с приказом Государствен...полностью>>
'Рабочая программа'
Целью дисциплины является усвоение студентами знаний о законах движения жидкостей, приобретение умений и навыков решения прикладных вопросов гидромех...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Реферат наукової праці «Гігієнічні аспекти біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла»

  Реферат
  Науково-технічний прогрес початку ХХІ сторіччя відзначається зростанням інтересу до технологій, що базуються на принципах самоорганізації. Такі технології отримали назву «нанотехнології».
 2. Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. Полтава: Освіта, 2009. 436 с

  Документ
  Степаненко М.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В.
 3. “ основи екології та безпеки товарів народного споживання”

  Документ
  Методичний посібник розроблений для виконання самостійних робіт з предмету «Основи екології та безпеки товарів народного споживання» для студентів спеціальностей 5.
 4. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 5. М.І. Пирогова Міністерство охорони здоров’я України Реорганізація методики післядиплом

  Диплом
  Медична сфера, безумовно потребує реформування. Відповідно до реорганізації в практичній охороні здоров’я виникає необхідність реорганізації післядипломної освіти лікарів.
 6. На Заході до сфери біоетики як до галузі, де складним чином перетинаються світоглядні, етичні, теоретичні та практико технологічні проблеми дослідження живого

  Документ
  Кінець ХХ. – поч. ХХІ ст. демонструє значну увагу філософів та методологів науки, природничників, медиків як в Україні, так і на Заході до сфери біоетики як до галузі, де складним чином перетинаються світоглядні, етичні, теоретичні
 7. М. Сімферополь м. Ялта Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні / Матеріали круглого столу 24 квітня 2009 р

  Документ
  Розглянуті питаннґ щодо реалізації права на освіту в Україні, особливості впровадження положень болонського процесу, зовнішнього тестування, підготовки наукових кадрів.
 8. Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації "Земельне І екологічне право"

  Практикум
  Програма, Робоча навчальна програма та завдання із дисципліни “Павове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян” (“Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян”).
 9. Зведений національний звіт 2007 року щодо впровадження орхуської конвенції в україні

  Документ
  Орхуський інформаційно-тренінговий центр Державного екологічного інституту Мінприроди України – Aarhus Information-and-training centre of Government Ecological Institute of MEPU
 10. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 11. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, положень національного екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 12. Виконавець (2)

  Документ
  *БП 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням : навч. посіб. для студ. вищ. навч.
 13. Міністерство аграрної політики України Херсонський державний аграрний університет Рибогосподарсько-екологічний факультет Кафедри аквакультури І гідробіоресурсів

  Документ
  Визнання освіти і дипломів є передумовою для створення відкритої європейської зони освіти і підготовки, де студенти і викладачі можуть переміщуватися без перешкод.
 14. Віктор Андрущенко

  Документ
  В книзі обгрунтована оригінальна модель суспільно-політичної організації в період переходу від тоталітаризму до демократії — „організоване суспільство” — модель правового і морального порядку, що забезпечує оптимальну взаємодію вільних
 15. Іван франко мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах

  Документ
  Представлені в книзі твори І.Франка маловідомі, призабуті, а для багатьох невідомі. Цей збірник лише вибране з того, що не ввійшло до 50-томного зібрання творів видатного письменника, вченого, громадського діяча.
Страницы:

1