Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Примечание: при рассмотрении угроз утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) необходимо применять полную вер...полностью>>
'Публичный отчет'
Массаж является одним из самых эффективных методов восстановительного лечения при детских заболеваниях и травмах. Его эффективность увеличивается при...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Причины возникновения кризисов и их роль в социально-кономическом развитии. Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. Потреб...полностью>>
'Тезисы'
21 апреля 2011 г. на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собрани...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Реферат на тему: Поняття І види цінних паперів

  Реферат
  Застосування цінного папера як особливого документа і засвідчення ним майна, наділення його спеціальним правовим режимом відносять до епохи раннього середньовіччя.
 2. Реферат на тему: Поняття, предмет І система банківського права

  Реферат
  У процесі розбудови демократичної правової держави та, становлення ринкової економіки важливого значення набуває вдосконалення банківської системи в державі та ефективне правове регулювання банківської діяльності.
 3. Реферат на тему (268)

  Реферат
  Комерційні банки — кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і депозитів.
 4. Реферат на тему (169)

  Реферат
  Реферат на тему: Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів Удосконалення депозитного формування банківського капіталу передбачає не тільки подальший розвиток традиційних, базових для банків України операцій
 5. Реферат на тему: " посвідчення іпотечних договорів"

  Реферат
  Сучасний стан цивільно-правових норм, що стосується іпотеки, свідчить про початок розвитку цього інституту в цивільному праві України. Тенденції розвитку економіки країни дозволяють сподіватися, що в найближчі кілька років нас чекає
 6. Реферат на тему: Механізми протиправного ведення діяльності фінансовими посередниками на ринку приватизаційних паперів України

  Реферат
  Недостатня врегульованість ринку цінних паперів, що викликано багаточисельними прогалинами, суперечностями і недоліками чинних законодавчих і нормативних актів, що регулюють цей ринок, неефективний контроль за процесом приватизації
 7. Реферат на тему: Законодавство про банки

  Реферат
  Банки є одними з найстаріших і найбільших за активами фінансових посередників. Вважають, що перші банки виросли з контор міняйлі з'явилися в епоху Відродження в італійських містах.
 8. Реферат на тему: Практичні аспекти емісії єврооблігацій комерційними банками України

  Реферат
  Пріоритетним завданям банківської системи України є підвищення капіталізації українських банків. Недостатній рівень капіталізації банків вказує на їх ненадійність, нестабільність та неготовність до несприятливих змін кон'юнктури ринку.
 9. Реферат на тему: Структура ринку. Критерії класифікації ринків

  Реферат
  Найчастіше для класифікації ринкових структур застосовується критерій економічного призначення об'єктів ринкових відносин. За об'єктами купівлі-продажу ринок поділяється на такі види ринків (рис.
 10. Реферат на тему: Законодавча база рекламної діяльності в Україні

  Реферат
  Закон «Про рекламу» регулює правові відносини, які виникають у процесі створення та розповсюдження реклами. Дія цього закону не поширюється на правовідносини, зв'язані з інформацією про со­ціальні події, діяльність політичних партій,
 11. Реферат на тему: Грошові агрегати нбу

  Реферат
  В умовах ринкової економіки гроші функціонують у різноманітних формах на основі внутрішньої взаємодії, притаманної грошовим функціям. Вони не автономні і можуть бути теоретично обґрунтовані лише як складові елементи єдиної грошової системи.
 12. Реферат на тему: Інфляція – загальна теорія

  Реферат
  Інфляція як спеціфічна якість паперових грошей відома вже багато століть. Ще у 18 ст. з’явилася велика кількість наукових робіт, в яких розглядалась залежність між кількістю золота, срібла в Європі, ростом цін та розвитком виробництва.
 13. Реферат на тему: Попит на гроші

  Реферат
  Попит на гроші — одне з ключових і найскладніших явищ ринку грошей. Його вивчення виявилося центральною проблемою сучасної теорії грошей, а успіхи в його пізнанні визначали розвиток цієї теорії в ХХ ст.
 14. Реферат на тему (94)

  Реферат
  Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації). Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства (організації).
 15. Реферат на тему: "Етапи розвитку валютної системи" (2)

  Реферат
  Закономірності розвитку валютної системи визначаються відтворювальним критерієм і відбивають основні етапи розвитку національного і світового господарства.
Страницы:

1