Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Соревнования, игры по военно-прикладным видам спорта для допризывной молодежи проводятся во исполнение федеральной программы «Патриотическое воспитан...полностью>>
'Реферат'
Курс «Социальная антропология» предназначен для студентов социологического факультета, прослушавших курсы по философии, культурологии, истории социол...полностью>>
'Документ'
Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно и...полностью>>
'Примерная программа'
Целью дисциплины является подготовка студента к профессиональной деятельности в сфере управления производством сельскохозяйственной продукции и продо...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Реферат на тему: "Структура І функції студентського сленгу"

  Реферат
  Лексичний склад нашої, як і будь-якої іншої, мови містить велику кількість сленгових утворень, що відповідають певним соціальним та професійним групам людей.
 2. Наукові записки

  Документ
  Баран В. К., д-р іст. наук, проф.; Вокальчук Г. М., д-р філол. наук, доц.; Жилюк С. І., д-р іст.наук, проф.; Жуковський В. М., д-р пед. наук, проф.; Кралюк П.
 3. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня україни

  Документ
  Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (голова)
 4. Програма навчальної дисципліни екологія українського слова 0303 журналістика та інформація

  Документ
  Мета Сформувати у майбутніх журналістів комплексний підхід до явищ національної мови, навчити їх трактувати мову як дім буття людини, бачити гармонійні взаємини реалій в оселі буття духу.
 5. Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. Полтава: Освіта, 2009. 436 с

  Документ
  Степаненко М.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В.
 6. Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІ суми Вид-во Сумду 2008

  Документ
  У збірнику представлені матеріали (тези і доповіді) VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», присвяченої 60-річчю університету.
 7. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 8. Харківської державної академії культури Віват, Академіє! Дайджест Випуск 4 (2006-2008) Харків хдак 2009

  Документ
  Вип. 4. (2006–2008) / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко ; під ред. С. В.
 9. Міністерство внутрішніх справ україни академія внутрішніх військ мвс україни Збірник тез доповідей підсумкової конференції наукового товариства слухачів, курсантів І студентів

  Документ
  Голова оргкомітету: заступник начальника Академії внутрішніх військ МВС України з наукової роботи, доктор технічних наук професор полковник Морозов О.
 10. Наукових праць (4)

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 259 с.
 11. Cols=2 gutter=24> 2004/№4 Засновники

  Диплом
  Серед чинників такого стану в повний голос заявляє про себе неприпустима безпеч-ність тих, хто причетний до виховання молодого покоління. Вони не усвідомлюють надзвичайної складності цього процесу і некритично використовують досить
 12. Система образования в китае

  Документ
  В статье рассмотрено система образования в Китае, обоснована степень важности образования для экономического развития страны, для каждого гражданина, приведены основные виды и методы образования, их проявления и сущность.
 13. Практичний словник синонімів української мови

  Документ
  ід. – ідіоматичний зворотім. – іменникір. – іронічноіст. – історіякн. – книжне або штучне словокул. – кулінаріялай. – лайливе словолінг. – лінгвістика, мовознавчий термінліт.
 14. Попович І. С., начальник відділу освіти Іршавської рда

  Диплом
  У методичному посібнику викладено сутність і зміст інтерактивних методів навчання, вимоги до його впровадження в практику роботи словесників, подано власні рекомендації та творчі доробки членів районної творчої групи навчальних закладів
 15. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2003. Вип. 23. 297 с

  Документ
  Розглянуто найактуальніші проблеми мови й стилю, теорії і практики засобів масової інформації, культури мови періодичних видань, ефірного мовлення, а також важливі питання української публіцистики, історії журналістики тощо.
Страницы:

1