Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Из незаразных болезней пушных зверей, разводимых в неволе, особое ме­сто занимают заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, а среди молодня...полностью>>
'Литература'
Во все времена и у всех народов транспорт играл важную роль. На современном этапе значение его неизмеримо выросло. Сегодня существование любого госуда...полностью>>
'Документ'
Курсова робота на тему: «Кооперування й економічна доцільність розвитку кооперованих зв'язків» обрана мною не випадково, тому як, є актуальним питанн...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне

  Документ
  Володимир Головач - кандидат юридичних наук, заступник голови постійної комісії Київради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.
 2. Б. Руснак місцеве самоврядування в україні

  Документ
  Посібник складається із чотирьох взаємопов’язаних частин. Перша частина присвячена теоретичним засадам місцевого самоврядування, у другій - розкрито функції і повноваження місцевого самоврядування, статус та повноваження депутатів місцевих рад, вміщено
 3. Розділ Правове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування в Україні

  Документ
  В умовах проведення політичних, економічних та адміністративних реформ в Україні щодо посилення вертикалі влади, розвитку ініціативи на місцях зростає потреба в підвищенні ефективності управлінської діяльності апарату публічної влади
 4. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 5. Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ І організацій

  Документ
  Місцеве самоврядування в Україні: теорія та організація: Рекомендаційний покажчик літератури / Укл. Г.Тарасова, Г.Симоненко / За ред. О.О.Васильєвої. - Донецьк: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
 6. Поняття конституційно-правового механізму забезпечення основних прав І свобод громадян України

  Документ
  РОЗДІЛ 1. Органи місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України: теоретичні аспекти … 12
 7. Висновки 196-204 список використаних джерел

  Документ
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. Відновлення та розбудова на демократичних засадах української державності об’єктивно призвели до пошуку такої організації публічної влади, яка б, з одного боку, відповідала національним
 8. Зміст вступ Розділ 1 Місцеві вибори як форма безпосередньої демократії в Україні

  Документ
  Актуальність теми. Як відомо, однією з визначальних ознак демократичної, соціальної, правової держави є наявність повноцінного місцевого самоврядування, через яке найповніше може бути реалізовано ідею здійснення влади народом безпосередньо,
 9. О. В. Батанов олександр Васильович Батанов

  Документ
  Після проголошення незалежності України і прийняття чинної Конституції України розпочались радикальні процеси демократизації суспільства і держави. Відбулись кардинальні зміни у державному механізмі: відбувся поділ державної влади
 10. Права місцевих органів самоврядування на власні бюджети

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Соціально – економічні та політичні процеси, якi вiдбуваються cьогодні в Україні потребують негайного реформування бюджетних вiдносин.
 11. Національний університет державної податкової служби україни на правах рукопису Тісногуз Вікторія Василівна

  Документ
  1.1. Теоретичні підходи до вивчення розвитку і становлення адміністративно-правового забезпечення децентралізації в управлінні суспільними справами 14
 12. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (13)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дослідження зумовлена насамперед тією обставиною, що з проголошенням незалежності України й переходом її економіки до ринкових відносин загострилися питання вирішення соціальних проблем,
 13. Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університет імені в. Г. Короленка

  Конкурс
  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної майстерності, декан природничого факультету ПДПУ імені В.Г. Короленка, Заслужений працівник освіти України
 14. В монографии на основе принципов сравнительного правоведения, обширного фактического материала, отечественного и зарубежного опыта исследуются основные тенденции эволюции местного самоуправления

  Документ
  В монографии на основе принципов сравнительного правоведения, обширного фактического материала, отечественного и зарубежного опыта исследуются основные тенденции эволюции местного самоуправления.
 15. В. О. Серьогін державне будівництво (1)

  Документ
  Рецензенти: доктор юридичних наук, професор О.Ф. Фрицький, член-кореспондент Академії правовоих наук України, доктор юридичних наук, професор Н.Р. Нижник
Страницы:

1