Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Физика как предмет в учебном плане общеобразовательной средней школы занимает особое место по ряду причин. Поворот школы от ориентации учебного проце...полностью>>
'Пояснительная записка'
Сведения о параметрах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск в 2011 году...полностью>>
'Документ'
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 18 травня 1998 року № 181 "Про затвердження Положення про організацію ...полностью>>
'Документ'
Деятельность органов ОГУ в МОУ СОШ № 56 осуществляется в соответствии с Уставом школы, положениями о Совете учреждения, Совете родительской обществен...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

  Документ
  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія»
 2. Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (2)

  Документ
  Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.
 3. Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (1)

  Документ
  Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.
 4. Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»

  Документ
  Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної та практи­чної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.
 5. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

  Документ
  Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.05170106 ‘‘Технологія продуктів бродіння і виноробства‘‘ розроблена доктором технічних наук, професором П.
 6. Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо кваліфікаційним рівнем магістр

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра з напряму 0909 – Прилади, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.090901 – “Прилади точної механіки” проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 7. Програма вступних випробувань призначена для абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю 092101 „Промислове та цивільне будівництво, що мають диплом бакалавра за напрямком будівництво.

  Диплом
  Програма вступних випробувань призначена для абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю 8.092101 „Промислове та цивільне будівництво", що мають диплом бакалавра за напрямком БУДІВНИЦТВО.
 8. Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом «Автомобільний транспорт» Рівне 2011

  Конкурс
  фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом «Автомобільний транспорт»
 9. Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (1)

  Конкурс
  Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до ГСВОУ МОНУ „Освітньо-кваліфікаційної характеристики” та „Освітньо професійної програми” підготовки бакалавра за напрямом підготовки „Машинобудування” професійного спрямування
 10. Програма фахової вступного випробування з танцю для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

  Документ
  Вступне випробування з танцю передбачає перевірку теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів напряму підготовки 6.020202 «Хореографія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з дисциплін: «Теорія і методика класичного танцю»,
 11. Програма фахов ого випробування для прийому на навчання

  Документ
  Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «бакалавр», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.
 12. Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (2)

  Конкурс
  Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до ГСВОУ МОНУ „Освітньо-кваліфікаційної характеристики” та „Освітньо професійної програми” підготовки бакалавр за напрямом підготовки
 13. Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст ( або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства

  Документ
  Програма фахового всупного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) факультету економіки.
 14. Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю підготовки: 05020101, 05020101 „ Системи управління І автоматики Програму

  Документ
  фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю підготовки: 7.05020101, 8.05020101 „ Системи управління і автоматики ”
 15. Програма з фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю (1)

  Документ
  Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр складена на основі Положення «Про зарахування до ХНТУ осіб для
Страницы:

1