Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Управление учебных заведений и правового обеспечения направляет план повышения квалификации профессорско–преподавательского состава (далее – План) об...полностью>>
'Документ'
об итогах проведения месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди подростков и молодежи под девизом «Твое бу...полностью>>
'Заседание'
В.Л.Янин, Е.А.Рыбина, А.М. Степанов, Л.В. Покровская, В.К. Сингх (Москва, Великий Новгород). Работы в Людином конце Новгорода в 2010 году (Троицкий XI...полностью>>
'Документ'
Нибиру — гипотетическая странствующая планета в Солнечной системе Современная официальная наука классифицирует информацию о ней такими терминами как:...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Галузь

  Документ
  Програма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою «Спеціаліст» зі спеціальності 7.080404 «Інтелектуальні системи прийняття рішень».
 2. Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (1)

  Документ
  Програма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» з кваліфікацією «Фахівець з інформаційних технологій».
 3. Програма фахових вступних випробувань для прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки окр «спеціаліст», «магістр» (1)

  Документ
  Побудова полігону частот, емпіричних гістограм щільності розподілення кількісних даних. Які ситуації можуть зустрітися. Як вони пов’язані з вибором методу статистичного моделювання.
 4. Програма фахових вступних випробувань з англійської мови для вступників Українського католицькогго університету на програму підготовки фахівців

  Документ
  Сучасні тенденції глобалізації і геополітична ситуація в Україні диктують особливо високі вимоги до освіти сучасного студента як майбутнього фахівця. Ці вимоги, незалежно від професійної галузі, передбачають високий рівень володіння
 5. Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра

  Документ
  Висока професійна компетенція магістра в сфері міжнародних відносин забезпечується його ґрунтовною теоретичною підготовкою і практичними навичками до активної творчої, професійної та соціальної діяльності.
 6. Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство

  Документ
  Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практич­на реалізація. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 388 с. - Бібліогр.
 7. Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності (4)

  Документ
  Синтаксис як учення про будову зв’язного мовлення. Основні напрями у вивченні синтаксису. Одиниці синтаксису. Елементарні і неелементарні конструкції.
 8. Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності (1)

  Документ
  система міжнародних відносин (типи, структури і закони функціонування міжнародних систем, історичні етапи розвитку міжнародних систем, особливості сучасної системи міжнародних відносин);
 9. Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 030508«фінанси І кредит» (навчання за інтегрованими навчальними планами)

  Документ
  Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й.М.Петровича. – 2-ге вид., виправл. – Львів: „Магнолія плюс”, видавець СПД ФО В.М.Піча. – 2006.
 10. Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності (2)

  Документ
  філософські дисципліни (Філософська пропедевтика, Історія стародавньої філософії, Філософія Середніх віків і доби Відродження, Нова філософія XVI – XVII ст.
 11. Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності (3)

  Документ
  Рассел Бертран. История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней: В трех книгах .-3-е изд., стереотип.
 12. Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03010201 Психологія

  Документ
  Центральна нервова система людини та психіка у своїй єдності та самостійності. Концепція психічних процесів І.М.Сеченова. Психофізіологічна концепція І.
 13. Програма фахового вступного випробування

  Документ
  щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування”
 14. Програма фахових вступних випробувань

  Документ
  Łoś J. Gramatyka polska. Cz.1. Głosownia historyczna. Lwów - Warszawa- Kraków, 1922; Cz.II., Ibid., 1925; Cz.III. Odmiana (fleksja) historyczna. Ibid.
 15. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050501

  Документ
  Програма фахового вступного випробування для навчання за ОПП «магістр» за спеціальністю 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».
Страницы:

1