Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В работе рассмотрены некоторые проблемы обжига низкосортных сульфидных цинковых концентратов в печах КС. Проанализированы причины возникновения пробл...полностью>>
'Автореферат'
Диссертация выполнена в отделе лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения (руководитель – член-корреспондент РАМН, профессор Б.И. До...полностью>>
'Книга'
Психоанализ остается достаточно спорным предметом, и поэтому, возможно, следует уточнить: эта книга представляет собой не словарь критических замечан...полностью>>
'Внеклассное мероприятие'
Добрый день, друзья мои! Наша дружная семья в сборе. Сегодня у нас праздник «До свидания, школа начальная!» вот и настал торжественный, радостный и н...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фіна

  Регламент
  Ігнатова О.А., Колісник Д.Ю. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ – ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ТА МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ
 2. Всеукраїнську наукову конференцію

  Документ
  з обов'язковою вказівкою “Раді молодих вчених на конференцію”, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Рада молодих вчених, бульвар Шевченка, 81, м.
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 4. Інформаційний бюлетень студентського наукового товариства

  Документ
  М 754 Інформаційний бюлетень Студентського наукового товариства ОНЮА «Молодь у юриспруденції». Випуск II/ За заг.ред.проф.,докт.юрид. наук Оборотова Ю.
 5. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.
 6. Запорізька облдержадміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції

  Документ
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Основи теорії військової справи та бойового досвіду людства», м. Запоріжжя, 18 квітня 2008 р.
 7. Програма І всеукраїнської науково практичної конференції «Морфологія людини та тварин» Миколаїв

  Документ
  Голова –– ректор МНУ імені В. О. Сухомлинського, заслужений діяч науки і техніки України, Член-кореспондент АПН України, доктор технічних наук, професор В.
 8. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 9. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 10. Американськафілософія освіти очима українських дослідників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. Полтава 2005

  Документ
  АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. – Полтава: ПОІППО, 2005.
 11. Соціально педагогічний комплекс регіону: теорія І практика збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 травня 2008 року

  Диплом
  У науково-методичному збірнику вміщено матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально - педагогічний комплекс регіону: теорія і практика», проведеної на базі психолого-педагогічного факультету Полтавського державного
 12. Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річчя юридичної освіти на Миколаївщині. Миколаїв 2008

  Документ
  здійснені в процесі святкування 10-річчя створення Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річчя юридичної освіти на Миколаївщині.
 13. Учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек України для юнацтва та молоді

  Документ
  Бібліотеки для юнацтва: від інформації до знань : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12–14 жовт. 2010 р., м. Кіровоград / [уклад. В. Зеленіна ; ред.
 14. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції з міжнародною участю

  Документ
  Нові соціально-економічні реалії сучасного національного ринку праці вимагають необхідного кадрового забезпечення як першочергової умови його ефективного функціонування та подальшої інтеграції з європейськими структурами, адаптованими
 15. Одеська національна юридична академія інформаційний бюлетень Студентського наукового товариства

  Документ
  М 754 Інформаційний бюлетень студентського наукового товариства ОНЮА „Молодь у юриспруденції”. Випуск І. / За заг. ред. проф., докт. юрид. наук Оборотова Ю.
Страницы:

1