Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
На сегодняшний день ведущими направлениями государственной образовательной политики являются обеспечение качества обучения и внедрение современных му...полностью>>
'Реферат'
места жительства 19 Право на объединение 28 Право на свободу мысли, совести и религии ………. 41 Право на свободу мирных собраний и митингов . ...полностью>>
'Документ'
Время разговоров о ВИЧ/СПИД как заболевании асоциальных групп населения закончилось. Теперь опасность заражения - это проблема каждой семьи, каждого,...полностью>>
'Документ'
Специальность: 280202.65  – Инженерная защита окружающей средыДисциплина: Русский язык и культура речиВремя выполнения теста: 60 минутКоличество зада...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма проходження практики студентами юридичного факультету спеціальностей

  Документ
  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації юридичної діяльності, формування у них, на базі юридичного факультету Запорізького національного університету знань, професійних умінь і навичок для прийняття
 2. Програма навчальної практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

  Документ
  Навчальна практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні навчальної практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні
 3. Програма виробничої практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

  Документ
  Виробнича практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні
 4. Робоча програма та методичні вказівки щодо проходження магістерської практики для студентів Vкурсу спеціальності 0109 «Управління персоналом І економіка праці»

  Документ
  1. Опис. Програма магістерської практики складена на підставі плану підготовки магістрів зі спеціальності 0109 «Управління персоналом і економіка праці» і комплексної (наскрізної) практики, затвердженої учбовою частиною Донецького
 5. Програма вступного іспиту до магістратури спеціальності 0103 "Міжнародна економіка"

  Документ
  Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми і спеціальності, а також проходження конкурсу.
 6. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
 7. М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 " Економіка та підприємництво" спеціальності "Облік І аудит" навчально-методичний посібник

  Практикум
  У здійсненні навчально-виховного процесу студентами вищих навчальних закладів напрямку 0501 "Економіка підприємництва" спеціальності "Облік і аудит" чільне місце займає проходження виробничої та переддипломної
 8. Наскрізна програма практики для студентів зі спеціальності 050108 «Маркетинг» спеціалізації 05010801

  Документ
  Сучасні умови розвитку економіки України потребують подальшого вдосконалення теоретичної і особливо практичної підготовки фахівців, у тому числі і маркетологів, які працюватимуть на ринку товарів та послуг.
 9. Практикум для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено

  Практикум
  Укладачі: д.ю.н., проф. Носік В.В., д.ю.н., проф. Балюк Г.І., к.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г., к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М., к.ю.н., доц. Краснова М.В., к.
 10. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.
 11. Програма проведення виробничої практики для студентів спеціальності 050. 102 «Економічна кібернетика» Запоріжжя 2008

  Документ
  Програма проведення виробничої практики для студентів спеціальності 7.050.102 «Економічна кібернетика» / Уклад.: д.ф.-м.н., проф Перепелиця В.О., к.ф.
 12. Програма переддипломної практики для освітньо-кваліфікаційного рівня" бакалавр" (спеціальність 050102 "Економічна кібернетика")

  Диплом
  Програма переддипломної практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників від університету та бази практики. Основна задача програми полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати всю діяльність
 13. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 14. Положення про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів україни

  Документ
  1.1. Практика студентів аграрних вищих навчальних закладів України є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців і спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття
 15. Положення про організацію проведення практики студентів київського національного університету внутрішніх справ

  Документ
  Положення про організацію проведення практики студентів Київського національного університету внутрішніх справ розглянуто та схвалено до використання в навчальному процесі на засіданні Вченої ради Київського національного університету внутрішніх справ
Страницы:

1