Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Коэффициенты корреляции продаж бара и кухни. Коэффициент оборачиваемости стола и кв. метра зала. Коэффициент оборачиваемости денежных средств. АВС – ...полностью>>
'Документ'
В наше время достаточно много пишут о таком явлении как сектантство. Деятельность различных сект и нетрадиционных религиозных движений особенно пышно...полностью>>
'Презентация'
Презентация «Абсолютизм во Франции» может быть использована учителем, как в урочной, так и во внеурочной деятельности в 7 классе. Ее можно применить ...полностью>>
'Документ'
2. Как известно, что главный герой произведения был луковичкой. Проведите поисковую работу и узнайте другие значения слова «луковичка».  Какие растен...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма навчальної практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

  Документ
  Навчальна практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні навчальної практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні
 2. Програма виробничої практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

  Документ
  Виробнича практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні
 3. Програма курсу за спеціальністю 060101 „правознавство для студентів правничого коледжу Львів 2009

  Документ
  «Конституційне право України» викладається студентам юридичного факультету як обов’язкова навчальна дисципліна і його програма складена з дотриманням встановлених вимог, необхідних при підготовці фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 7.
 4. Програма проходження практики студентами юридичного факультету спеціальностей

  Документ
  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації юридичної діяльності, формування у них, на базі юридичного факультету Запорізького національного університету знань, професійних умінь і навичок для прийняття
 5. Програма комплексного вступного іспиту на базі окр „Молодший спецаліст

  Документ
  В умовах становлення нових економічних відносин, багатопартійності, розбудови соціально орієнтованої демократичної та правової української держави з широко розгалуженою системою громадянського суспільства в Україні вивчення адміністративного
 6. Міністерство освіти І науки України Волинський державний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет

  Документ
  Аудиторний фонд юридичного факультету складається із 16 аудиторій. Деякі з них (зал судових засідань та криміналістична лабораторія) обладнані спеціальним устаткуванням та меблями, що дає можливість максимально наблизити студентів
 7. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів спеціальності 060101 «Правознавство» Львів 2009

  Методичні рекомендації
  Історія держави і права України – це новий предмет, який уведено в навчальні плани вищих і середніх юридичних навчальних закладів після проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 р.
 8. Навчально-методичний комплекс з дисципліни адміністративна відповідальність для студентів ІІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Документ
  Важливу роль для захисту честі і гідності громадян, їх прав та свобод, життя та здоров'я від протиправних посягань відіграє адміністративна відповідальність.
 9. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 10. V – Юридичний факультет

  Документ
  виконувач обов’язків декана юридичного факультету – координатор роботи з питань організації навчального процесу в умовах кредитно-модульного системи підготовки фахівців на юридичному факультеті
 11. Правознавство” Галузь знань

  Документ
  Підготовка магістрів зі спеціальності 8.060100 “Правознавство” здійснюється за умови наявності повної вищої освіти, яку здобуто за спеціальністю 7.060101 “Правознавство” (освітньо - кваліфікаційний рівень “спеціаліст”).
 12. Програма та методичні рекомендації з організації та проведення стажування курсантів випускного курсу факультету підготовки слідчих

  Методичні рекомендації
  Розробники: Р.В. КОРЯКІН, кандидат юридичних наук, начальник факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.
 13. Програма комплексних фахових випробувань для вступу на 5-ий курс на освітньо-кваліфікаційні рівні

  Документ
  Нормативні фахові навчальні дисципліни, при проведенні комплексного випробування для вступу до магістратури за спеціальністю 8. 7 “Адміністративний менеджмент” – соціальна філософія; соціальні технології в адміністративному менеджменті.
 14. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 15. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
Страницы:

1