Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Правительство Рады ознаменовало рождение нового равного другим европейским странам по силе и культуре государства Россия. Являясь примером правительст...полностью>>
'Документ'
2. Содержание текстового документа: платежеспособность предприятия: сущность, причины ее потери; диагностика финансового состояния предприятия; анали...полностью>>
'Реферат'
Азотная кислота по объему производства занимает среди других кислот второе место после серной кислоты. Все возрастающий объем производства HNO3 объяс...полностью>>
'Документ'
Пусть разработана новая, более дешевая, методика анализа содержания алюминия в сплавах. Требуется проверить, обеспечивает ли новая методика такую же в...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма навчального курсу історія І методологія

  Документ
  - Сонько С.П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедрою розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту при НЕУ (м. Київ);
 2. Програма навчального курсу «Політологія» розділ І. Теоретико-методологічні засади політології тема 1

  Документ
  Політологія зайняла чільне місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя. Зусиллями науковців України створено комплекс навчально-методичної літератури: підручники, посібники, хрестоматії,
 3. Програма навчального курсу методологія

  Документ
  - Сонько С.П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедрою розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту при НЕУ (м. Київ);
 4. Програма навчального курсу геоекологія

  Документ
  - Сонько С.П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедрою розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту при КНЕУ (м. Київ);
 5. Програма з курсу «Історія політичної думки України» / Укл. О. Сорба. Львів: лну ім. І. Франка, 2009, 36 с

  Навчально-методичний посібник
  Народ, що забуває власну історію, приречений раз у раз повторювати помилки минулого. Адже історія — то ідеї еліти та настрої мас, уроки звершень і помилок, що є змістом масового несвідомого етносу.
 6. Програма навчального курсу (4)

  Документ
  - Сонько С.П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедрою розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту при НЕУ (м.Київ);
 7. Програма навчального курсу (3)

  Документ
  Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної i самостійної роботи може становити 50%, до 50%, 60%, до 40%, 40% або до 60% залежно від змісту навчального курсу.
 8. Програма навчального курсу Рівне 2008

  Документ
  2. Мета. Засвоїти психічне у його зв’язках, істотних властивостях та закономірностях перебігу. Опанувати систему понять і категорій психології в контексті логіки розвитку психологічної думки.
 9. Програма навчального курсу Рівне 2004

  Документ
  2. Мета: Засвоїти психічне у його зв’язках, істотних властивостях та закономірностях перебігу. Опанувати систему понять і категорій психології в контексті логіки розвитку психологічної думки.
 10. Комплексна навчальна програма з курсу "Історія української культури" для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка

  Документ
  Нормативний курс “Історія української культури”, запроваджений Міністерством науки і освіти України до навчальних планів вузів у 2010 р. як обов’язковий предмет зі складання іспиту наприкінці семестру, схвально оцінений педагогічною
 11. Програма навчальної дисципліни історія України для спеціальності «політологія» 030104) філософського факультету

  Документ
  Мета: розглянути етапи політичної історії України, визначити та проаналізувати основні закономірності становлення української державності. На цій основі сформувати у майбутніх політологів відчуття причетності до тисячолітньої історії
 12. Програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія спеціалізації: для студентів-психологів усіх видів спеціалізацій

  Документ
  МЕТА: ознайомити студентів-психологів з психологією шлюбно-сімейних стосунків як науковою дисципліною, так і прикладною галуззю психологічної науки (навчальна); теоретична підготовка молоді до сімейного життя (виховна).
 13. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (2)

  Документ
  Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: , 20 .
 14. Яремчук Сергій Степанович. Соціологія: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2007. 160 с. Isbn представлений посібник містить програму, нормативний курс лекцій

  Курс лекцій
  Представлений посібник містить програму, нормативний курс лекцій із курсу „Соціологія” та методичні матеріали для проведення семінарських занять. До кожної теми подано контрольні питання, теми есе, індивідуальних навчально-дослідних
 15. 1. Предмет І завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного І юридичного профілю

  Документ
  Предметом навчального курсу "Історія України" є наука про появу людей на території сучасної України, їх розселення і спосіб життя, про їх етногенез, про українців і їх відносини з іншими народами, про матеріальний і духовний
Страницы:

1