Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Роуминг позволит вам звонить друзьям и близким во время путешествий по России и миру. Тарифы на роуминг не зависят от вашего тарифного плана. Ознакоми...полностью>>
'Документ'
10 Зміст модуля. Об’єкт і предмет психології. Функції психіки. Психічні явища. Розвиток психіки у філогенезі. Психологія особистості. Класифікація су...полностью>>
'Документ'
1 середина 17 века – конец 19 века – общедидактический этап, с необходимостью «психологизировать педагогику». Ян Амос Каменский – чешский педагог, нап...полностью>>
'Документ'
«Мы обязаны быть на переднем крае инноваций в основных сферах экономики и общественной жизни» Из послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведе...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма економічного та соціального розвитку Сарненського району

  Документ
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку району на 2009 рік (далі - Програма - 2009) є Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
 2. Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2009 рік Рівне-2008

  Документ
  Додаток 1. Перелік державних та обласних галузевих програм, для реалізації яких передбачається використання у 2009 році цільових видатків відповідних бюджетів.
 3. Використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

  Документ
  Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
 4. Рівненська обласна державна адміністрація Головне управління економіки та інвестиційної політики стратегія

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування
 5. Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»

  Закон
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 6. Розділ І. Характеристика області та її місце у господарському комплексі країни Розділ ІІ

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування
 7. Про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 р

  Документ
  Щороку державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області систематизуються дані про якісний стан довкілля області надані суб’єктами екологічного моніторингу, які проводили протягом 2009 року контроль
 8. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 9. Розділ теоретико-методологічні засади стратегічного планування

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Із започаткуванням ринкових перетворень в Україні, як і у більшості постсоціалістичних країн, в основу трансформаційних процесів було закладено ідеї лібералізму, що заперечували необхідність державного
 10. План реалізації стратегії сталого розвитку Рівненської області «Західна Брама»

  Документ
  Ця Стратегія, на практиці буде реалізовуватися через нарощування в регіоні широкого спектру соціальних ролей та позиціонування його, як регіону високих стандартів і взірця для інших регіонів України.
 11. Міропольська М. А., Капченко Л. М., Алєксєєва А. В., Савченко Н. В

  Документ
  Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення: Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Упорядники: Міропольська М.
 12. Т. О. Ілляшенко Бюджетна система конспект

  Конспект
  навчальна дисципліна "Бюджетна система" є нормативною для підготовки бакалаврів з економіки за фахом "Фінанси". Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та оволодінні загальною теорією фінансів.
 13. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.
 14. Практикум для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

  Практикум
  Верховна Рада АРК (далі – ВР АРК) звернулась до Конституційного Суду України щодо перевірки відповідності Конституції України положень ст. 143 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) щодо примусового припинення права власності на
 15. Рівненська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації

  Документ
  З метою забезпечення виконання повноважень обласної державної адміністрації, визначених Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, у зв’язку з кадровими змінами у керівництві облдержадміністрації:
Страницы:

1