Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На склонах холмов Аттики крестьяне выращивали виноград. Спелые гроздья винограда срезали и складывали в четырёхугольный деревянный чан на высоких нож...полностью>>
'Документ'
Осередні та східні землі України зайняла Московщина, західні українські землі (Галичину, Волинь, Полісся, Холмщину і Підляшшя) окупувала Польща, Буков...полностью>>
'Документ'
В целях проведения работ по предупреждению, локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечению санитарно-эпидемиологич...полностью>>
'Программа'
Конечная цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний по использованию основ маркетинга, а также выра...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль української філології)

  Документ
  Художня література, яка є специфічною формою образного змалювання життя, вивчається в школі як мистецтво слова. У процесі сприйняття художнього тексту вона забезпечує естетичну насолоду читачеві, збуджуючи його найпотаємніші думки
 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Зарубіжна література (2)

  Документ
  “Зарубіжна література” – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори й головні етапи розвитку світового літературного процесу (крім творів української літератури, які розглядаються в межах окремого навчального курсу).
 3. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики (1)

  Документ
  З метою формування у дітей та молоді високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси, вбачається необхідним вивчення предметів духовно-морального
 4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія (2)

  Документ
  Вступ. Головна мета сучасної школи – допомогти молодим людям зорієнтуватися в сучасному суспільстві, свідомо зайняти відповідну соціальну і громадянську позиції, підвищити рівень їхньої духовної культури, культури спілкування і практичної
 5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія (2)

  Документ
  Вступ. Програма призначена для вивчення біології на профільному рівні (природничо-математичний напрям) у класах біолого-хімічного, біолого-фізичного(медичного), біолого-географчного, біолого-технологічного та інших профілів.
 6. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія (1)

  Документ
  Головна мета сучасної школи – допомогти молодим людям зорієнтуватися в сучасному суспільстві, свідомо зайняти відповідну соціальну і громадянську позиції, підвищити рівень духовної культури учнів, культури спілкування і практичної
 7. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство

  Документ
  Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребує виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян.
 8. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Зарубіжна література (1)

  Документ
  “Зарубіжна література” – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори й головні етапи розвитку світового літературного процесу (крім творів української літератури, які розглядаються в межах окремого навчального курсу).
 9. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів астрономія (1)

  Документ
  Астрономія — одна з найдавніших наук, що зародилась із практичних потреб людини й бажання пізнати довкілля. Сучасна астрономія — наука про небесні світила, про закони їхнього руху, будови й розвитку, а також про будову й розвиток Всесвіту в цілому.
 10. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів астрономія (2)

  Документ
  Астрономія — одна з найдавніших наук, що зародилась із практичних потреб людини й бажання пізнати довкілля. Сучасна астрономія — наука про небесні світила, про закони їхнього руху, будови й розвитку, а також про будову й розвиток Всесвіту в цілому.
 11. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів астрономія (3)

  Документ
  Астрономія — одна з найдавніших наук, що зародилась із практичних потреб людини й бажання пізнати довкілля. Сучасна астрономія — наука про небесні світила, про закони їхнього руху, будови й розвитку, а також про будову й розвиток Всесвіту в цілому.
 12. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль) (1)

  Документ
  Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями класів технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного
 13. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль) (2)

  Документ
  Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями класів технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного
 14. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (2)

  Документ
  суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям
 15. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української літератури 8-9 класи

  Документ
  Пропонована навчальна програма укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням основних державних вимог до змісту і рівня навчальних досягнень учнів основної школи (8–9 кл.