Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
В соответствии с программой изучения курса теории механиз­мов и машин (ТММ) студенты заочного обучения выполняют контрольную работу или курсовой прое...полностью>>
'Программа'
Аннотация работы: представлен курс для профильной подготовки учащихся по истории России в 10-11 классах. Данный курс содержит новые знания, которые не...полностью>>
'Биография'
Велимир Хлебников (в ряде прижизненных изданий — Велемір, Велемир, Velimir; настоящее имя Виктор Владимирович Хлебников; 1885—1922) — русский поэт и ...полностью>>
'Доклад'
Реализация мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в городском округе Первоуральск проводилась на основании Муниципаль...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма виробничої практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

  Документ
  Виробнича практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні
 2. Програма навчальної практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 Правознавство

  Документ
  Навчальна практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні навчальної практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні
 3. Програма проходження практики студентами юридичного факультету спеціальностей

  Документ
  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації юридичної діяльності, формування у них, на базі юридичного факультету Запорізького національного університету знань, професійних умінь і навичок для прийняття
 4. Міністерство освіти І науки України Волинський державний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет

  Документ
  Аудиторний фонд юридичного факультету складається із 16 аудиторій. Деякі з них (зал судових засідань та криміналістична лабораторія) обладнані спеціальним устаткуванням та меблями, що дає можливість максимально наблизити студентів
 5. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 6. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 7. V – Юридичний факультет

  Документ
  виконувач обов’язків декана юридичного факультету – координатор роботи з питань організації навчального процесу в умовах кредитно-модульного системи підготовки фахівців на юридичному факультеті
 8. Правознавство” Галузь знань

  Документ
  Підготовка магістрів зі спеціальності 8.060100 “Правознавство” здійснюється за умови наявності повної вищої освіти, яку здобуто за спеціальністю 7.060101 “Правознавство” (освітньо - кваліфікаційний рівень “спеціаліст”).
 9. Програма та методичні рекомендації з організації та проведення стажування курсантів випускного курсу факультету підготовки слідчих

  Методичні рекомендації
  Розробники: Р.В. КОРЯКІН, кандидат юридичних наук, начальник факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.
 10. Програма комплексних фахових випробувань для вступу на 5-ий курс на освітньо-кваліфікаційні рівні

  Документ
  Нормативні фахові навчальні дисципліни, при проведенні комплексного випробування для вступу до магістратури за спеціальністю 8. 7 “Адміністративний менеджмент” – соціальна філософія; соціальні технології в адміністративному менеджменті.
 11. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 12. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 13. Розділ загальна характеристика спеціальності 6

  Документ
  Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 14. Робоча навчальна програма доказування на досудовому слідстві для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

  Документ
  Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Доказування на досудовому слідстві» затверджена на засіданні кафедри кримінально-процесуальної діяльності протокол №  від .
 15. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
Страницы:

1