Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Период феодальной раздробленности, продолжавшийся на Руси с XII по XV в., был осложнен монгольским нашествием 1237—1240 гг. Это трагическое событие н...полностью>>
'Реферат'
В наши дни сосудистые заболевания головного мозга остаются в центре внимания общества из-за весьма тревожной эпидемиологической ситуации с заболеваем...полностью>>
'Конкурс'
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности группы ОАО ХАНТЫ-МАНСИ...полностью>>
'Документ'
“Право інтелектуальної власності України” є однією з навчальних дисциплін передбачених програмами професійної підготовки студентів Національного Унів...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Прогнозування цін

  Документ
  модель прогнозування вибирається з бази методів та моделей, виходячи зі специфіки конкретного об’єкту та задачі – система серед усіх методів прогнозування дозволяє вибрати оптимальний;
 2. Прогнозування, як інструмент процесу планування

  Документ
  Світове управління підприємствами різних форм власності опирається на прогнозування розвитку фірми (організації), тому для української дійсності велике значення має дослідження прогнозування і використання в ринкових умовах.
 3. Прогнозування соціально-економічних процесів

  Документ
  пос. Р.-н\Д.: Рос.гос.строит.ун-т. . Бурмистров С.В. Основи социального прогнозирования экономических процессов: Навч. пос. Р.
 4. Тема загальні засади ділового прогнозування

  Документ
  Суспільне життя неможливе без передбачення майбутнього, без прогнозування перспектив розвитку. Економічні прогнози необхідні для визначення шляхів розвитку суспільства й економічних ресурсів, що забезпечують його досягнення, для виявлення
 5. Методи прогнозування в механізмі управління реструктуризацією промисловості

  Документ
  по-перше, в умовах ринку значно зростає стохастичність і мінливість економічної динаміки, взаємодії безлічі чинників, які визначають її траєкторію. Необхідно передбачати можливі варіанти розвитку подій при виборі стратегії та ухваленні рішень;
 6. Конспект лекцій з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин»

  Конспект
  Економічна ситуація в Україні припускає реалізацію комплексу програм зпідвищення наукоємності продукції, що випускається, та інноваційної активності. Підприємства здійснюють розроблення нової продукції, модернізацію виробництва, упровадження
 7. Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах І транспорті

  Документ
  З метою визначення єдиного порядку прогнозування хімічної обстановки при аваріях на промислових об'єктах і транспорті та відповідно до статті 15 "Радіаційний та хімічний захист" Закону України від 8 червня 2 року № 1809-III
 8. Макроекономічне прогнозування

  Документ
  Ринок регулює економічні відносини на короткий період. Для здійснення функцій державного регулювання економічними процесами необхідно знати майбутнє багатьох економічних явищ з тим, щоб прий­няти правильне рішення у теперішньому.
 9. Методологічні засади формування методик індивідуального кримінологічного прогнозування. 107 Підрозділ 2

  Документ
  Суспільство, як і будь-яка складна система, має свої закони розвитку та функціонування. За умови накопичення певної критичної маси дисфункцій законів життєдіяльності відбувається руйнація системи в цілому.
 10. План Сутність маркетингу та його визначення Методи прогнозування попиту

  Документ
  Термін «маркетинг» з'явився в економічній літературі США на межі XIX і XX ст. і буквально означає «ринкова діяльність», «робота з ринком». Ще у 1905 р.
 11. Ні підходи до прогнозування соціально-економічних показників, побудовано моделі прогнозу курсу валют на основі нейронних мереж та експоненціального згладжування

  Документ
  В роботі досліджено сучасні підходи до прогнозування соціально-економічних показників, побудовано моделі прогнозу курсу валют на основі нейронних мереж та експоненціального згладжування.
 12. Теоретичні І методичні питання оцінки І прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем

  Документ
  Предмет дослідження – економічні відносини, що виникають при формуванні, оцінці та використанні економічного потенціалу соціально-економічних систем як фактора стратегічного розвитку території.
 13. План Вступ 1 Теоретична частина 1 Поняття стратегії, планування, прогнозування

  Документ
  Більш ніж двадцятилітній досвід функціонування систем стратегічного планування і керування на найбільших фірмах підтвердив досить високу їхню ефективність.
 14. Методи прогнозування стану маркетингового середовища та кон’юнктури ринків Зміст

  Документ
  Наявність у сучасних умовах розгалужених засобів масо­вої інформації — Інтернет, телебачення, газети, журнали, радіо та ін. — на практиці ускладнюють завдання вибору конкретного з них для найбільш ефективного впливу на ці­льовий ринок,
 15. Програма Розвитку ООН в Україні Інститут економічного прогнозування Національної академії наук України

  Документ
  У країна: перспективи розвитку (КОНсенсус-прогноз) – видання Міністерства економіки України, яке готується Департаментом макроекономіки за сприяння Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в рамках Проекту “Цілі Розвитку
Страницы:

1