Рекомендуем ознакомиться

'Монография'
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯАКАДЕМИЯ им. ЗАЙНАБ БИ...полностью>>
'Документ'
Представительство в исполнительном производстве. Переводчик и специалист в исполнительном производстве. Исполнительные документы....полностью>>
'Курсовая'
ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОС...полностью>>
'Документ'
Цель преподавания дисциплины: теоретическая и практическая подготовка инженеров специальности «Технология машиностроения» (15101) в области промышленн...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук та про їх апробацію

  Документ
  які подаються на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, є однією з основних передумов для розгляду цих робіт.
 2. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня

  Автореферат
  Кретов Анатолій Іванович. Динаміка самовизначення митця в контексті російського та українського соціокультурного простору першої третини XX ст. — Автореф.
 4. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2)

  Автореферат
  Захист відбудеться " #3" S'&.p&st.Jy 2006 р. о -/V/Cty годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук НДЕІ Міністерства економіки
 5. До відома спеціалізованих учених рад І здобувачів наукових ступенів

  Документ
  *ВАК України нагадує, що повідомлення в "Бюлетені ВАК України" і журналі "Науковий світ" про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук відповідно до постанов президії ВАК України від
 6. Абасов С. Э. Реализация проектного метода в образовательном процессе// Телекоммуникации и информатизация образования. 2007. №2. С. 78-80

  Документ
  Абдулгалимова Г.М. Модель использования компьютерного тестирования в процессе информационной подготовки специалистов Информатика и образование.- 2008.
 7. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (16)

  Автореферат
  Захист відбудеться «31» травня 2011 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.052.05 у Харківському національному університеті радіоелектроніки за адресою: 61166, м.
 8. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (65)

  Автореферат
  Доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.
 9. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (55)

  Автореферат
  Захист відбудеться " 09 " лютого 2012 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.053.02 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за адресою: 1 8, Україна, м.
 10. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (62)

  Автореферат
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет “Львівська політехніка” Малиновський Юрій Володимирович УДК 338.24: 330.341.1:621:658 СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 11. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (29)

  Автореферат
  Науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор воронова Валентина Іванівна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, директор інституту здоров’я людини
 12. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (33)

  Автореферат
  Захист відбудеться “ __ “ 2002 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 13. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з

  Автореферат
  Захист відбудеться 30 січня 2009 р. о 12.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул.
 14. Автореферат на здобуття наукового ступеня (1)

  Автореферат
  Бисов Андрій Сергійович. Віруси та вірусні захворювання чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах закритого грунту та тропічних і субтропічних агроценозів.
 15. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (41)

  Автореферат
  Науковий керівник – доктор економічних наук, професорКозьменко Сергій Миколайович, Українська академія банківської справи Національного банку України,
Страницы:

1