Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Предлагаемые материалы рассчитаны, прежде всего, на тех, кто обдумывает для себя выбор профессии психолога (или специальности, специализации). А имен...полностью>>
'Документ'
Философия науки – раздел философии, преимущественным предметом которого является целостное и ценностное осмысление науки как специфической области че...полностью>>
'Задача'
В современном мире в соответствии с требованиями научно-технического прогресса сохраняется устойчивый рост потребления и производства редкоземельных ...полностью>>
'Документ'
Теория автоматического управления изучает общие принципы построения автоматических систем и методы их исследования независимо от физической природы п...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563, від 28 лютого 2002 року N 81, від 7 жовтня 2002 року N 384,
 2. Іяльність", „Про господарські товариства", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України ( далі Національний банк)

  Закон
  1.1. Положення про порядок реорганізації банків (далі - Положення) розроблене відповідно до статей 104 - 107 Цивільного кодексу України, Законів України „Про банки і банківську діяльність”, „Про господарські товариства”, інших законодавчих
 3. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису старинський микола володимирович

  Документ
  2.1. Генезис та еволюція адміністративно-юрисдикційної правосуб’єктності Національного банку України як учасника адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності 28
 4. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого На правах рукопису Масляєва Катерина Василівна

  Документ
  2.3. Проблема систематизації законодавства України у сфері діяльності професійних суб’єктів ринку фінансових послуг, шляхи його вдосконалення та перспективи наближення до правових стандартів Європейського Союзу 147
 5. Київський національний економічний університет (3)

  Документ
  У посібнику, підготовленому вперше відповідно до навчальної програми курсу «Банківське право», висвітлюються поняття і джерела банківського права, визначене правове положення Національного банку України і комерційних банків, теоретичні
 6. О. А. Костюченко банківське право україни банківське право Національний банк Комерційний банк Розрахунки І кредитування Ринок цінних паперів Національне закон

  Закон
  Рецензенти: В.Ф. Погорічко, докт. юрнд. наук, проф., член-кор. АПрН України (Інститут держави і права НАН України ім. В. М. Корецького); /. К, Туркевич, докт.
 7. Одеська національна юридична академія (2)

  Документ
  Актуальність теми обумовлена особливим місцем, яке займає банківська система в кожній державі, і зайняла в Україні після переходу самостійної держави до ринкової економіки.
 8. Навчально-методичний комплекс з дисципліни актуальні проблеми банківського права для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство»

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Актуальні проблеми банківського права" для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
 9. Розділ Місце валютної політики у валютній системі України

  Документ
  Актуальність теми. Членство в Світовій організації торгівлі та інтеграція України до Європейського Союзу передбачає здійснення комплексу заходів, які повинні бути спрямовані на розвиток ринкових відносин і вихід вітчизняних суб’єктів
 10. Навчально-методичний комплекс з дисципліни банківське право для студентів навчально-наукового інституту права та психології

  Документ
  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ващенко Ю.
 11. Тематичний план дисципліни Навчально-методичне забезпечення до кожної теми дисципліни Тема Фінансова система І фінансова діяльність держави

  Документ
  В умовах переходу до ринкових відносин в економіці важливим фактором її розвитку є активне використання механізму фінансів. Запровадження в дію цього механізму, забезпечення цілеспрямованого його функціонування відповідно до завдань
 12. 1. Правові основи фінансової діяльності Української держави та органів місцевого самоврядування (6 год.)

  Документ
  Фінансове право України. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
 13. 01011 Україна, м. Київ, Арсенальна пл

  Документ
  Згідно з Договором від 19.10.2006 р. № 39 аудиторська фірма «Альтаір-Аудит» провела аудит фінансової звітності ЗАТ «Український кредитний банк» (далі - Банк) за 2006 рік у складі: загальна інформація про діяльність Банку, баланс станом
 14. Загальна інформація про діяльність пат „Банк Столиця” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року

  Документ
  ПАТ „Банк Столиця” не має материнської компанії. До 20 липня 2010 року в банку діяла Тимчасова адміністрація. З 20 липня 2010 року Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів.
 15. Типова програма підготовки аудиторів банківських установ розділ Банківське право Тема Правове регулювання діяльності банків

  Документ
  Процедура створення банків в Україні. Вимоги до учасників, розміру статутного капіталу банку, що створюється. Порядок подання документів для державної реєстрації банку та їх розгляд у Національному банку України.
Страницы:

1