Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ и Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ "О введении в действие Лесног...полностью>>
'Закон'
подготовлены к окружному совещанию, которое проводилось 4 февраля 2011 года в 15.00, в режиме видеоконференции под председательством полномочного пре...полностью>>
'Документ'
Наука про виробничі відносини і закони, що управляють виробництвом, розподілом, обміном та споживанням благ на різних етапах розвитку людського суспі...полностью>>
'Публичный отчет'
В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. №1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых про...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Постанова Правління Національного банку України № методичні рекомендації

  Методичні рекомендації
  1.1. Ці рекомендації визначають загальні методологічні підходи та принципи організації процесу формування фінансових показників управлінської звітності в банках України (далі – банки).
 2. Навчальний посібник підготовлено за сприяння Національного банку України

  Документ
  Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А. М., Іоффе А. Ю., Кротюк В. Л., Пасічник В. В., Селіванов А. О. та ін. / За заг. ред. А. О.
 3. Єпіфанов, ректор двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», професор (розділи 1,2,3) Відповідальний виконавець Ф. О

  Документ
  Відповідальний виконавець – Ф.О. Журавка, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (розділи 1,
 4. Закони україни, акти президента україни, кабінету міністрів україни та національного банку україни, які складають правову основу діяльності митної служби україни станом на 01

  Закон
  ЗАКОНИ УКРАЇНИ, АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ПРАВОВУ ОСНОВУ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 5. Корпоративний недержавний пенсійний фонд національного банку україни

  Документ
  Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит», Сертифікат аудитора Серії А № 002609, виданий  Горбачу К.П. (рішення Аудиторської Палати України від 11.
 6. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України Розділ I. Загальні положення Глава Основні положення та терміни

  Методичні рекомендації
  1.1. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України (далі - Рекомендації) створено на підставі Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність",
 7. Кабінет міністрів україни І національний банк україни

  Документ
  Кабінет Міністрів України і Національний банк України з урахуванням рекомендацій Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL),
 8. Кабінет Міністрів України І Національний банк України постановляють: Затвердити план заходів із запобігання та протидії легалізації незакон

  Закон
  1. Продовжити проведення роботи, спрямованої на впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму шляхом внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів,
 9. Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. Вид друге, перероб. І доп. Одеса: Юридична література, 2002. 312 с Навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002.
 10. Вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління нбу №480 від 27 грудня 2007 р

  Документ
  Ця річна фінансова звітність Банку складена згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 480 від 27 грудня 2007 р.
 11. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (8)

  Документ
  Modernising Company Law: White Paper: Presented to Parliament by the Secretary of State for Trade and Industry by Command of Her Majesty, July 2002 (Cm 3-1) / Біла книга "Вдосконалюючи корпоративне право" – документ, опублікований
 12. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису старинський микола володимирович

  Документ
  2.1. Генезис та еволюція адміністративно-юрисдикційної правосуб’єктності Національного банку України як учасника адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності 28
 13. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого На правах рукопису Масляєва Катерина Василівна

  Документ
  2.3. Проблема систематизації законодавства України у сфері діяльності професійних суб’єктів ринку фінансових послуг, шляхи його вдосконалення та перспективи наближення до правових стандартів Європейського Союзу 147
 14. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького

  Документ
  Актуальність теми. Питання особистих немайнових прав фізичної особи стає надзвичайно актуальним на тлі суспільних перетворень, які сьогодні відбуваються в Україні.
 15. Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику в бюджетних установах (організаціях) Загальні положення

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику в бюджетних установах (організаціях) регулюються відповідно до вимог:
Страницы:

1