Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
К занятиям гимнастикой допускаются школьники, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Занятия проводятся в зале согласно р...полностью>>
'Публичный отчет'
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консуль...полностью>>
'Статья'
М.А. Ковардакова, декан факультета повышения квалификации преподавателей высших и средних специальных учебных заведений Ульяновского государственного...полностью>>
'Документ'
10. 011 8 Об информации об анализе исполнения бюджета Сивинского муниципального района за 9 месяцев 011года Земское собрание Сивинского муниципального...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 2. Правила переміщення товарів та валютних цінностей через митний кордон України громадянами-резидентами та нерезидентами   (1)

  Документ
  1) товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі (за умови усного декларування),
 3. Затверджено наказ Львівської митниці та Мостиського прикордонного загону від “ ” 2009 року

  Документ
  Технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та інших предметів в пункті пропуску “Смільниця-Кросценко” (далі – Технологічна схема) визначає послідовність здійснення прикордонного і митного
 4. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 5. Загальні положення (10)

  Документ
  1. Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних
 6. Світова організація торгівлі

  Документ
  Уряд України подав офіційну заяву про приєднання до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947 року) 30 листопада 1993 року. На своєму засіданні 17 грудня 1993 року Рада представників ГАТТ 1947 року створила Робочу групу для
 7. Ю. шведа вибори та виборчі системи

  Документ
  У науково-навчальному виданні “Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні” аналізуються політичні вибори, виборча демократія, виборчий процес та виборчі системи.
 8. Господарське право

  Документ
  У навчальному посібнику, згідно з програмою навчальної дисципліни «Господарське право», висвітлено основні правові інститути Особливої частини господарського права щодо функціонального і галузевого державного регулювання господарської діяльності.
 9. Зміст (79)

  Документ
  Річна інформаціяЗміна до Річної інформаціїВступРозділ I. Резюме річної інформаціїРозділ IІ. Фактори ризикуРозділ IІІ. Основні відомості про емітентаРозділ IV.
 10. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (2)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.
 11. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (7)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 12. 380236 ат «Дельта Банк» (2)

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності АТ «Дельта Банк» (надалі-Банк), що додаються, яка включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, опис основних
 13. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання

  Методичні рекомендації
  Камінський П.П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601 «Право» з дисципліни «Цивільне та сімейне право України» -Первомайськ: НУК, 2008.
 14. Незалежної аудиторської фірми "апік" (2)

  Документ
  Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів Відкритого акціонерноготовариства комерційного банку "Хрещатик" (далі - Банк), що додаються тавключають загальну інформацію про діяльність Банку, баланс станом на 31грудня
 15. 380236 ат «Дельта Банк» (1)

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів АТ «Дельта банк» (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про