Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
За период времени немногим более чем одно десятилетие нарратив стал предметом большого числа новых исследований. Многие из исследователей полагают пр...полностью>>
'Закон'
1.1. Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (далее - Правила) разработаны в соо...полностью>>
'Документ'
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. Правовое положение российских граждан за рубежом....полностью>>
'Книга'
Материал для этой книги собирался на семинарах, которые я проводил в Австралии в 2006 году, также в нее включены ченнелинговые послания, полученные в...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Постанова Правління Національного банку України від 27 травня 2008 року n 148 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 р за n 520/15211 Відповідно до статей 7, 44 закон (2)

  Закон
  Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління
 2. Постанова Правління Національного банку України від 27 травня 2008 року n 148 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 р за n 520/15211 Відповідно до статей 7, 44 закон (1)

  Закон
  Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління
 3. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (8)

  Документ
  Modernising Company Law: White Paper: Presented to Parliament by the Secretary of State for Trade and Industry by Command of Her Majesty, July 2002 (Cm 3-1) / Біла книга "Вдосконалюючи корпоративне право" – документ, опублікований
 4. Національний науковий центр «інститут аграрної економіки» української академії аграрних наук іпотечне кредитування в сільському господарстві

  Документ
  Актуальність теми. Недостатній обсяг надходження довгострокових кредит­них ресурсів до сільськогосподарських товаровиробників унеможливлює прове­дення ними модернізації та технічного переоснащення виробництва, за­провадження нових
 5. Одеська національна юридична академія (2)

  Документ
  Актуальність теми обумовлена особливим місцем, яке займає банківська система в кожній державі, і зайняла в Україні після переходу самостійної держави до ринкової економіки.
 6. Одеська національна юридична академія (5)

  Документ
  Актуальність теми. У сучасному світлі світових глобалізаційних перетворень жодна національна економічна система не може функціонувати ізольовано. Специфіка природних умов, географічного розташування, нерівномірність економічного розвитку
 7. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 8. Податковий кодекс україни (1)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 9. Пашка Серія «митна справа в україні»

  Кодекс
  Авторський колектив: В.Н. Андрійчук, Н.А. Бєлоус, І.Г. Бережнюк, Є.М. Березний, І.В. Бєрьозкін, Л.М. Білецька, Г.А. Болдишев, С.О.Бондарчук, В.В. Будикіна, Ю.
 10. Державна податкова адміністрація україни від 06. 07. 2009 р. N 14083/7/23-7017/572

  Документ
  Державна податкова адміністрація України на виконання пункту 2 та 3 окремого доручення Голови С.В. Буряка від 02.07.09 №13893/7/25-0017 направляє для обов’язкового використання оглядовий лист з питань організація та проведення контролю за дотриманням
 11. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 12. Головне управління юстиції у тернопільській області методичний посібник

  Документ
  Даний методичний посібник призначений для використання працівниками органів державної виконавчої служби, покликаний систематизувати законодавство України з питань примусового виконання рішень судів та інших державних органів.
 13. Інформація про хід виконання протокольних доручень, наданих за результатами проведених зустрічей керівництва Уряду із всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями

  Документ
  Інформація про хід виконання протокольних доручень, наданих за результатами проведених зустрічей керівництва Уряду із всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями
 14. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
 15. Тексти лекцій містять вимоги й рекомендації до виконання, оформлення, структури текстів лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка". Укладач

  Диплом
  Тексти лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" за напрямами підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства", 6.030509 - "Облік і аудит" /Снопенко Г.
Страницы:

1