Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
А. Управление культурой в современных рыночных условиях (теория и практика Москвы) явление Васильева Ж.В. Этнические традиции в моде и культура модерн...полностью>>
'Урок'
выявить нравственную проблематику и идейно-художественное своеобразие рассказа Л.Улицкой «Дочь Бухары», создать условия для раскрытия философского зву...полностью>>
'Анализ'
Анализ последствий крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также военных действий показывает, что подобные чрезвычайные ситуации сопровождают...полностью>>
'Курсовая'
Актуальность выбранной темы заключается в том, что оборотный капитал составляет значительную часть всего имущества (активов) предприятия. Он является...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "податок на прибуток"

  Документ
  [У Положенні слова "тимчасова різниця", "тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню", "тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню" замінено словами "тимчасова податкова різниця", "тимчасова
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

  Документ
  (У Положенні слова "тимчасова різниця", "тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню", "тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню" замінено словами "тимчасова податкова різниця",
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "витрати"

  Документ
  1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3

  Документ
  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну № 37 від 24.02.2 № 131 від 14.06.2 № 304 від 30.11.2 № 583 від 18.12.2001 № 989 від 25.11.2002 № 363 від 23.
 5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань І господарських операцій підприємств І організацій

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 9 грудня 2002 року N 1012, від 12 грудня 2003 року N 671, від 24 вересня 2004 року N 591,
 6. Проект положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку Загальні положення

  Документ
  1. Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку (далі – Положення) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці для визначення валових доходів,
 7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 Податки на прибуток Мета

  Документ
  Метою цього Стандарту є визначення облікового підходу до податків на прибуток. Принциповим питанням обліку податків на прибуток є визначення того, як обліковувати поточні та майбутні податкові наслідки:
 8. Облік податку на прибуток 12. Облік податку на прибуток

  Документ
  Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
 9. Законукра ї н и про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

  Закон
  активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;
 10. В сільському господарстві та побудова обліку розрахунків за податками 8

  Документ
  Актуальність теми. Взаємовідносини підприємства з бюджетом становлять важливу область наукових досліджень, оскільки ефективність податкових відносин держави з платниками податків у вирішальній мірі залежить від гармонізації їх інтересів.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва"

  Документ
  1. Це Положення (стандарт) установлює зміст і форму Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форму
 12. Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань

  Реферат
  Зобов'язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають юридичний та економічний зміст. Як юридична категорія господарське зобов'язання – це господарські відносини, що регулюються правом.
 13. Програма вступних випробувань з предметА „ бухгалтерський облік абітурієнтів за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво»

  Документ
  Програму вступних випробувань з бухгалтерського обліку розроблено на основі чинної програми нормативної дисципліни „Бухгалтерський облік” циклу професійної та практичної підготовки бакалавра за освітньо-професійною програмою підготовки
 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "фінансова звітність за сегментами"

  Документ
  1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" /далі - Положення (стандарт) 29/ визначає методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4

  Документ
  2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
Страницы:

1