Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В фестивале могут принять участие команды, группы, отдельные участники и исполнители, молодёжные творческие коллективы находящиеся на территории райо...полностью>>
'Документ'
● Изображение революционных событий в произведениях писателей ХХ века (А.Толстой «Хождение по мукам», А.Блок «Двенадцать», «Скифы», В.Маяковский и др...полностью>>
'Документ'
Александр Грин создал в своих произведениях свой особенный мир. В этом мире веет ветер дальних странствий, его населяют добрые, смелые, веселые люди. ...полностью>>
'Документ'
Почти миллион советских евреев, многие - с высшим образованием, репатриировались в Израиль после 1989г. Они спасались бегством из развалившегося Сове...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. План Призначення міжнародних фінансів > Місце І роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі

  Реферат
  Зарубіжна фінансова наука трактує фінанси взагалі досить ши­роко, не обмежуючись конкретними чіткими рамками: де існують товар і гроші, там є й фінанси.
 2. 8. 03050801 "фінанси І кредит" (1)

  Документ
  Вступні випробування мають за мету з’ясувати рівень засвоєння теоретичних знань абітурієнтів, оцінити їх аналітичні здібності та навички, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з фінансів та виявити
 3. 8. 03050801 "фінанси І кредит" (2)

  Документ
  Вступні випробування мають за мету з’ясувати рівень засвоєння теоретичних знань абітурієнтів, оцінити їх аналітичні здібності та навички, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з фінансів та виявити
 4. Освітньо-кваліфікаційної програми «спеціаліст», «магістр» Чернівці, 2011 розділ бюджетна система україни

  Документ
  Управління бюджетною системою. Апарат управління на різних рівнях, його характеристика. Права, обов'язки, функції і завдання фінансових органів з управління бюджетами.
 5. Місце І роль курсу «Розміщену продуктивних сил та регіональна економіка» в системі економічних дисциплін 

  Документ
  Сучасне економічне мислення орієнтоване на поглиблене пізнання сутності й шляхів реорганізації життєдіяльності людини. Це зумовлено рядом об'єктивних процесів, що відбуваються в суспільному розвитку та виробництві.
 6. План вступ 3 розділ теоретико-методологічні основи банківської діяльності на світовому фінансовому ринку 6 Понятійно-категорійна сутність міжнародної діяльності комерційного банку на світовому фінансовому ринку 6

  Документ
  Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій. Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій
 7. Тексти лекцій містять вимоги й рекомендації до виконання, оформлення, структури текстів лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка". Укладач

  Диплом
  Тексти лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" за напрямами підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства", 6.030509 - "Облік і аудит" /Снопенко Г.
 8. Курс лекцій з міжнародної економіки тема міжнародна економічна система

  Курс лекцій
  ТЕМА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМАПредмет курсу “міжнародна економіка”. Міжнародна економічна система: сутність та структура. Міжнародні економічні відносини.
 9. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку

  Документ
  Розвиток світ. ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст. до інтенсифікації міжнар. ек. спілкування, яке стало поступово виходити за межі міждерж. обміну товарами.
 10. Тема міжнародна економічна інтеграція (1)

  Документ
  Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та глобалізації. Передумови й умови її становлення як якісно нового рівня МЕВ. Форми міжнародної інтеграції.
 11. Дипломна робота на тему: Глобалізація світогосподарських зв’язків

  Диплом
  Актуальність теми. Кінець 20 століття залишиться в пам’яті людства епохою великих сподівань, які частково збулися, а частково не реалізувалися. Протягом найближчих років доведеться побачити в якій мірі ці сподівання були обґрунтовані.
 12. Тема міжнародна економічна інтеграція (2)

  Документ
  Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та глобалізації. Передумови й умови її становлення як якісно нового рівня МЕВ. Форми міжнародної інтеграції.
 13. Сутність та функції грошей походження грошей. Роль держави у творенні грошей

  Документ
  РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ1.1. ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТВОРЕННІ ГРОШЕЙГроші - одне з найдавніших явищ у житті суспільства - відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку.
 14. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.
 15. "Ключові чинники та тенденції розвитку світової торгівлі "

  Документ
  Міжнародна торгівля є важливою умовою економічного зростання країн світового співтовариства. Особливо зростає роль міжнародних торговельних відносин у сучасних умовах, коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної
Страницы:

1