Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В книге Николая Нестерова, уроженца г. Урюпинска (бывшей станицы Хоперского округа Войска Донского), знакомого с темой казачества не понаслышке, знач...полностью>>
'Заседание'
(12115 подписчиков, из которых 4467 школ и индивидуальных адресов, подписавшихся на издание самостоятельно + 7648 школ, которые получают информацию по...полностью>>
'Книга'
Вы хотите родить здорового ребёнка? Узнать, как малыш появляется на свет, что происходит в этот момент с ним и с Вами? Вы хотите знать, как заботитьс...полностью>>
'Документ'
Знание механизмов влияния, которые оказываются на личность со стороны социальной среды и, в частности, со стороны группы, чрезвычайно важны для поним...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Перелік питань для проведення заліку Етика, естетика

  Документ
  Моральна свідомість, моральні норми і принципи, цінності і орієнтації, шляхи їх формування. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі.
 2. До кожної теми модуля дається план лекційного та семінарського заняття, перелік питань, які виносяться студентам на самостійну проробку, перелік питань для самоконтролю засвоєння матеріалу лекції, рекомендовані теми рефератів, додаткова література.

  Реферат
  Щукін Є.О., Дрожанова О.М., Патлайчук О.В. Методичні вказівки для проведення занять з курсу "Філософія" (1-й навчальний модуль). – Миколаїв: НУК, 2006.
 3. Кафедра гуманітарних дисциплiн (1)

  Методичні рекомендації
  Етика та естетика Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-науковий інститут права та підприємництва Київської національної Академії внутрішніх справ.
 4. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 5. Східноукраїнський національний університет (2)

  Диплом
  Методичні вказівки для самостійної роботи дисципліни "Культурологія» ( для студентів першого курсу вечірньої та заочної форм навчання напряму підготовки "Економіка та підприємництво") складені на основі Освітньо-професійної
 6. В. В. Буряк Антична філософія

  Документ
  Це видання становить собою навчальний курс з античної філософії, містить методичні рекомендації, конспекти лекцій, контрольні питання до тем, глосарій основних філософських термінів, список літератури (першоджерела, наукові статті,
 7. Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»

  Документ
  Східна література: Програма навчальної дисципліни / Розробник Піскун О. Ю.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид.
 8. Методичні рекомендації з дисципліни юридична деонтологія для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 03040101 «Правознавство»

  Методичні рекомендації
  Юридична деонтологія – галузь юридичної науки, що узагальнює знання про мудрість спілкування і мистецтво прийняття правильного рішення у юридичній практиці.
 9. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 10. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 11. Головний редактор Ярослав Головко

  Навчально-методичний посібник
  Рибакова С. Б., Бєлофастова О. І.,Бондар А. О., Бонь О. І.,Василевич Л. Ф. Воронкова Т. Є., Гаврилюк О. В., Мендрул Л. О.Пархоменко Н. О., Тарасенко І.
 12. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.
 13. Програма курсу “Етика та естетика”. Лекції

  Документ
  Етика й естетика – це не лише специфічні стосунки та відношення людей, але й своєрідне філософське знання, пов’язане з особливостями ставлення до світу.
 14. Призначений для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів та всіх, хто прагне самостійно опанування курсом філософії

  Документ
  "Філософія. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів / Під ред. проф. Петрушенка В.Л. та доц.
 15. European credit transfer system (4)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
Страницы:

1