Рекомендуем ознакомиться

'Практическая работа'
Работа районного методического объединения воспитателей ДОУ/ОУ в 2010-2011 учебном году планировалась в соответствии с данными анкетирования успехов ...полностью>>
'Конкурс'
Регіональний етап конкурсу "Кращі товари Волині" у рамках Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кр...полностью>>
'Решение'
договор найма жилого помещения, заключенный новым нанимателем жилого помещения государственного жилищного фонда, если осуществляется обмен жилого пом...полностью>>
'Документ'
Грошово-кредитна політика – це комплекс взаємопов’язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених соціально-економічних цілей і заходів щ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Передмова (11)

  Документ
  «\/іа езt \/ітa» - вважали римляни, закарбувавши цим висловом одвічне прагнення людини до пізнання світу. Рух є основою пізнання довкілля, людей, розширення власного Всесвіту, основою самовдосконалення і саморозвитку.
 2. Передмова (9)

  Документ
  Навчальний посібник, що пропонується, призначе­ний для використання при вивченні курсу екологічно­го права. Ця дисципліна викладається в усіх вузах, де готують фахівців із вищою юридичною освітою.
 3. Передмова (1)

  Документ
  Динамічні зміни, що відбуваються у системі господарювання та судової системи України, об’єктивно зумовили активізацію діяльності господарських судів. Господарські суди як спеціалізовані суди системи судів загальної юрисдикції згідно
 4. Передмова (2)

  Курс лекцій
  1) відійшов від традиційного викладу навчального матеріалу в розповідному стилі та охарактеризував основні кримінально-процесуальні поняття (принципи,
 5. Передмова (3)

  Документ
  Iнформатизацiя агропромислового комплексу України створює умови швидкого впровадження сучасних технологiй у виробництво, прийняття оптимальних управлiнських рiшень, ефективного функцiонування ринкових i фiнансово-кредитних механiзмiв
 6. Передмова (4)

  Документ
  Прикладна мінералогія – новий науковий напрям у сучасній мінералогічній науці, що виник і сформувався у XX столітті. Їй належить велика роль у майбутньому у зв’язку зі зростаючим впливом мінералів і виготовлених з них продуктів на
 7. Передмова (6)

  Документ
  Збірник текстів для читання адресований іноземним студентам, які вивчають українську мову на підготовчому відділенні або на 1-2-му курсах основних факультетів.
 8. Передмова П. Загребельного до «Щоденного жезлу»

  Документ
  «Щоденний жезл» – це роман-есей. Це не просто один із романів, які раніше ми писали: прийшов Іван до Галі, а Галя каже: «Іване, чого ти до мене прийшов?», а Іван каже: «Я сьогодні перевиконав норму, тому можу випити чарку або тебе обійняти» і т.
 9. Передмова 5

  Документ
  У сучасному суспільстві у зв'язку з дедалі більшими потребами людини виникають проблеми інформаційного забезпечення усіх сфер її діяльності, тобто надання всієї необхідної інформації.
 10. Передмова (8)

  Документ
  У виданні узагальнено досвід бібліотек України з питань соціокультурної діяльності, представлено найбільш розповсюд­жені її форми, визначено загальні вимоги до організації цієї роботи, вміщено деякі регламентуючі матеріали.
 11. Передмова (10)

  Документ
  з реалізації державної політики у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму за період 2005 р. та І квартал 2006 р.
 12. Передмова (5)

  Документ
  Цей стандарт установлює загальні вимоги до технологічних процесів виготовлення друкованих плат, провідний рисунок яких отримано субтрактивним, адитивним, напівадитивним методами.
 13. Передмова (7)

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Статистика" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"
 14. Передмова (12)

  Документ
  Проблема захисту людини від небезпек у різних умовах її помешкання виникла одночасно з появою на Землі людини. На зорі людства це були небезпеки природного походження.
 15. Передмова 2 розділ 1 методологічні засади управління органами державної податкової служби 3

  Документ
  Курс “Організація роботи та управління органами державної податкової служби України” вивчається у зв’язку з підпорядкованістю Академії державної податкової служби України Державній податковій адміністрації України і ставить за мету
Страницы:

1