Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
О строительстве в Республике Беларусь специализированного социального жилья для инвалидов, в том числе приспособленного для проживания инвалидов-коля...полностью>>
'Документ'
«Основные направления формирования инфраструктуры информационного общества» совместно с Национальной ассоциацией домовых информационно-коммуникационн...полностью>>
'Документ'
- герои произведений – носители идей, типичные образы, которые раскрываются через портрет, биографический рассказ, жесты, внутреннюю речь, проявление...полностью>>
'Рассказ'
Образ Николеньки Иртеньева в повести Л.Н.Толстого«Детство»: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства. Как не любить, не лелеять воспоминани...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Пашка Серія «митна справа в україні»

  Кодекс
  Авторський колектив: В.Н. Андрійчук, Н.А. Бєлоус, І.Г. Бережнюк, Є.М. Березний, І.В. Бєрьозкін, Л.М. Білецька, Г.А. Болдишев, С.О.Бондарчук, В.В. Будикіна, Ю.
 2. Розділ ІІ. Становлення митної справи на півдні україни

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Зі становленням України як суверенної, незалежної держави особливого значення набуло забезпечення її економічної самостійності, невід’ємним елементом якої є митна справа.
 3. Розділ Загальна характеристика митних органів України та їх кадрового забезпечення

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Митна система - невід'ємна ознака суверенітету держави, найсуттєвіший фактор її економічної і політичної незалежності, обов'язковий чинник формування цілісного державно-територіального організму.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 5. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік митне право України

  Документ
  Актуальність. Термін «Митне право» має декілька тлумачень в залежності від того, яка ціль поставлена для розв’язання її питань. Тому «Митне право» можна розуміти у якості: галузі законодавства, митно-правової науки та начальної дисципліни.
 6. Навчально-методичний комплекс для студентів 3-го курсу юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Укладачі

  Документ
  Укладачі: зав. каф. адмін.-прав. дисциплін та менеджменту, Заслужений юрист України Штанько О.Ф., викладач каф. адмін.-прав. дисциплін та менеджменту Булик І.
 7. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.
 8. Національна академія внутрішніх справ україни

  Документ
  Актуальність теми. Недостатня захищеність легітимних економічних відносин стала визначальною причиною кримінальних процесів у сфері господарської діяльності, серед яких контрабанда набула значного поширення.
 9. Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого (7)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Міжнародні нормативно-правові акти передбачають активізацію боротьби з контрабандою, у першу чергу предметів та речовин, що можуть завдати істотної шкоди життю та здоров’ю людини, а також навколишньому середовищу.
 10. 1 Поняття й види митних пільг І тарифних преференцій

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Розбудова України як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, утвердження ринкових механізмів в економіці супроводжуються докорінними перетвореннями в усіх сферах суспільних відносин,
 11. Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби Українивід 6 жовтня 2003 року N 654(зміни, внесені пунктом 3 наказу Державної митної служби України від 6 жовтня 2003 року N 654,
 12. Законність у діяльності податкової І митної служби 78

  Закон
  На сучасному етапі інтеграції України до світового співробітництва стає реальним запровадження нашою державою стандартів демократії та цивілізованого, соціально орієнтованого господарства.
 13. План вступ Розділ  Мито в системі платежів, що справляються при перетинанні митного кордону України  Підстави існування обов‘язкових платежів, що пов‘язані з перетинанням митного кордону

  Документ
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. Розвиток національної правової системи у всіх її проявах є складним і тривалим процесом, що вимагає належного наукового забезпечення, об‘єктивної апробації та виваженості в оцінках.
 14. А. Загальний опис факультету

  Документ
  Одним із чинників успіху діяльності випускаючих кафедр: кафедри товарознавства і експертизи непродовольчих товарів; кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів; кафедри експертизи в митній справі; кафедри маркетингу і
 15. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (38)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Невід’ємною складовою функціонування суверенної незалежної держави є формування та реалізація нею державної політики у сфері митно-правового регулювання суспільних відносин.
Страницы:

1