Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится « » 2010 г. в часов на заседании диссертаци-онного совета Д 208.085.01 при ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университе...полностью>>
'Реферат'
В настоящее время очень многие области деятельности человека связаны с применением компьютеров. Почему же эти электронные машины так плотно внедряются...полностью>>
'Урок'
Уметь проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения А. С. Пушкина; читать осознанно текст художественного произведения; высказывать оценочны...полностью>>
'Документ'
На территории расселения финно-угров между Волгой и Доном можно найти немало географических названий финно-угорского происхождения, оставшихся еще с ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Міжнародної науково-технічної конференції Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості

  Документ
  Оргкомітет конференції звертається до учасників конференції з проханням потурбуватись заздалегідь щодо бронювання місць у готелях та придбання квитків на зворотний від’їзд.
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Програма X міжнародної науково-технічної конференції " авіа-2011" 19-21 квітня київ 2011 робочий оргкомітет

  Документ
  Г. директор Гуманітарного інституту Запорожець О.І. в.о. директора Інституту екологічної безпеки Литвиненко О.Є. декан факультету комп’ютерних систем Матвєєв В.
 5. Запрошення І програма україна, Крим Велика Ялта, смт. Кацивелі 24-29 вересня 2009 року Київ 2009 запрошення

  Регламент
  Присвячений 40-річчю I Симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності й ефективності обчислювальних алгоритмів, які відбулися у червні (м.
 6. Міністерство охорони здоровя україни

  Документ
  О.М. Ігнатьєв (заступник головного редактора), В.О. Лісобей (науковий редактор), Н.А. Мацегора (відповідальний секретар), Є.П. Белобров, В.М. Євстафьєв, О.
 7. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (2)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 8. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,
 9. Міністерство аграрної політики та продовольства україни всп нмц аграрної освіти “навчально-методичний центр ”

  Конкурс
  Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник для студенртів із спеціальності 5.09010102 “Організація і технологія ведення фермерського господарства”
 10. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (3)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 11. Гуманізація навчання молодших школярів на основі диференційованого пiдxoдy до навчальної діяльності

  Диплом
  Звання, нагороди: звання Заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук, доцент Уманського педагогічного університету, Відзнака Президента України, орден „За заслуги" Ш ступеня, орден „Знак Пошани", медаль К.
 12. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 13. Зарахованих на навчання на Ікурс до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації у 2011 році

  Документ
  На виконання комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 03.02.2009 №1103-V, згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 31.
 14. Міністерство освіти І науки України (85)

  Документ
  На факульеті ведеться підготовка студентів за напрямом Системна інженерія та спеціальністью Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (450 студентів).
 15. Практикум

  Практикум
  Методика виховної роботи. Практикум : навчально-методичний посібник для студ. пед. ун-тів / кол. авт.; ред. О.О. Лаврентьєва. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011.